Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

De Spoorzoeker.

www.despoorzoeker.info

Open dag basisschool Spoorzoeker 13 februari

Op vrijdag 13 februari a.s is onze jaarlijkse open dag. Van 9.00 - 12.00 uur is de school open voor alle geïnteresseerden.


Er kan gekeken worden bij de lessen maar er zijn ook presentaties en leuke activiteiten en verrassingen.

Ook zijn dan de affiches opgehangen die de leerlingen van de oudste groepen hadden gemaakt over het omgaan met afval. Dit alles vanuit het thema Den Haag Schoon. De mooiste exemplaren zullen binnenkort ook in de wijk te zien zijn.

Wilt u ze in het echt bekijken en meteen eens verder rondkijken in de Spoorzoeker?
Vrijdag 13 februari a.s. is de jaarlijks open dag van 9.00-12.00 uur. Busken Huëtsstraat 22-24 0703944997

Bezoek wethouder Baldewsingh aan de Spoorzoeker


Op openbare basisschool de Spoorzoeker kwam op donderdag 5 februari j.l. wethouder
Baldewsingh
langs om de resultaten van het thema te bekijken dat in samenwerking met Den Haag Schoon werd uitgevoerd.


De leerlingen zingen “de rommelruimrocker” en laten hun affiches zien .


Hij deed o.a. mee aan het ren je rot spel over afval en bekeek de affiches die de leerlingen van de oudste groepen hadden gemaakt over het omgaan met afval. De mooiste exemplaren zullen binnenkort ook in de wijk te zien zijn.

Wilt u ze in het echt bekijken ? en meteen eens verder rondkijken in de Spoorzoeker? Vrijdag 13 februari a.s. is de jaarlijks open dag van 9.00-12.00 uur. Busken Huëtsstraat 22-24 0703944997

Scholen actief voor schoner Den Haag

Drie scholen in stadsdeel Laak zijn het nieuwe jaar goed begonnen: de leerlingen zijn hard aan de slag gegaan met het onderwerp afval en zetten zich in voor een schone stad. Dit onderwijsproject wordt ondersteund vanuit het actieprogramma Den Haag Schoon.

 

Wethouder bezoekt scholen
Wethouder Rabin Baldewsingh bezoekt op 5 februari twee van de deelnemende scholen. Hij moedigt de kinderen van de Spoorzoeker aan bij het ‘Ren je Rot-spel’ en neemt de gemaakte affiches van basisschool Jeroen in ontvangst. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Wereldoriëntatie
Ieder jaar werken de openbare basisscholen met thema's die te maken hebben met wereldoriëntatie. Op die manier proberen ze de buitenwereld dichterbij de kinderen te brengen en hen van alles te leren en te ervaren. Dit jaar viel de keus van de basisscholen in Laak op het thema afval en energie.

Leskisten
De kinderen zijn aan de slag gegaan met de speciale leskisten van Dienst Stadsbeheer (www.denhaag.nl/jaarprogramma). De leskisten bevatten informatie over het maken van nieuw papier uit oud papier, over de gevolgen van etensresten op straat en over kakkerlakken en ander ongedierte. Voor de jongste kinderen van de Spoorzoeker was er een poppenkastvoorstelling over een vuilnisman in Den Haag en voor de oudere groepen een ‘lezing’ over de praktijk door een van de medewerkers van de veegploeg. Alle groepen hebben de buurt rondom de school schoon geveegd.
Veegactie
Ook de kinderen van de twee basisscholen Jeroen en de Regenboog hebben de afgelopen tijd diverse lessen over afval en Den Haag Schoon gevolgd en een veegactie gehouden. 

Spoorwijk schoon ! De Spoorzoeker helpt mee.

Den Haag Schoon is een project van de Gemeente Den Haag.
We willen toch allemaal dat Den Haag schoner, mooier en veiliger wordt?
Op openbare basisschool de Spoorzoeker (Busken Huëtstraat 22-24, 0703944997) in Spoorwijk werken we ieder jaar een aantal periodes met thema's die te maken hebben met wereldoriëntatie. Zo proberen we de buitenwereld dichterbij te brengen en door een breed aanbod kinderen te interesseren en op maat van alles te laten leren en ervaren.

Dit jaar wilden ze o.a. iets doen met afval en energie. Bij de Dienst Stadsbeheer hebben we een heleboel leskisten geleend over dit onderwerp en in overleg met hen hebben ze dit aanbod nog wat kunnen uitbreiden. Nu is er in januari en februari een poppenkastvoorstelling, komt de straatveger op bezoek, vegen de leerlingen zelf het plein en een stuk rond de school en maken ze mooie affiches voor in de wijk.

Daarnaast leren de kinderen over omgaan met afval, recycling, watergebruik, energiewinning etc. Ook komt wethouder Baldewsingh langs om dit alles te bekijken. De kinderen vinden het geweldig om een langere tijd met een onderwerp bezig te zijn en kijken vanzelf beter om zich heen en leren verbanden te zien. Ze stellen ook vragen over wat ze nu echt willen weten. In groep 6 vonden bijvoorbeeld een aantal leerlingen dat glas opnieuw gebruiken niet fris was. Nu ze hier meer over weten denken ze daar heel anders over! De hondenpoeproute en het boodschappen doen met zo min mogelijk verpakkingsmaterialen zijn ook activiteiten waar de leerkrachten en de kinderen veel zin in hebben !
Komt u op 13 februari de resultaten bekijken op de open dag ?

Yes-R + dag van de leerplicht op de Spoorzoeker! 

Openbare basisschool “de Spoorzoeker” aan de Busken Huetstraat in Spoorwijk had een verrassing voor haar leerlingen op 15 maart jl.! De kinderen konden hun ogen bijna niet geloven:

Eerst kregen ze bij de deur van de wethouder van onderwijs, Sander Dekker (VVD), of van een leerplichtambtenaar een sticker met een groene duim erop, als beloning voor het op tijd komen. (Kinderen die te laat waren kregen een sticker met een rode duim en hun ouders een brief erbij met de uitleg dat te laat komen ongeoorloofd schoolverzuim is.)

De verbazing van de kinderen werd nog veel groter toen de bekende popartiest Yes-R op school bleek te zijn en voor alle kinderen een spetterend optreden gaf in het speellokaal. Op het NOS journaal van die dag waren hiervan beelden te zien (U kunt ze nog bekijken op: www.uitzendinggemist.nl). Ook hebben de leerkrachten foto’s en filmbeelden gemaakt die binnenkort te zien zullen zijn op school.

Het was een dag die ze niet snel zullen vergeten op de Spoorzoeker. Zoals een meisje uit groep 7 opmerkte: “Het was net een droom!”

Hieronder vast een paar foto’s:

     Yes- R de wethouder Sander dekker bij de deur.

     

 

     Het optreden met “gasten “op het podium.

     

 

Open dag basisschool de spoorzoeker.

Op 16 februari houdt basisschool `De Spoorzoeker`aan de Busken Huetstraat 22/24 haar jaarlijkse open dag. De deuren zijn open van 9.30 / 11.30 uur en U kunt vrij rondkijken bij informatiestandjes , foto´s bekijken , lessen bijwonen , en presentaties zien. Ook is er natuurlijk een lekker bakje koffie of thee.

 

De dag begint met een feestelijke `lawaai`optocht van 8.45/9.15 uur door de wijk direct rondom de school om zoveel mensen attent te maken op deze open dag.

 

Wist U dat  `de Spoorzoeker `:

-        De eerste `frisse´school van Nederland is vanwege haar gezonde binnenmilieu ……………..

-        Op 20 december een gulden klinker heeft gekregen en binnenkort ook een lieveheersbeesttegel krijgt als veilige school ……………..

-     Veel aandacht besteed aan regels en beweging……….

-        Een school is die heel zorgvuldig omgaat met vernieuwingen en De basisvaardigheden niet uit het oog verliest in ons kindgerichte aanbod …………………

 

Kom zelf eens kijken ! En kunt U niet op de open dag ? Kom dan langs voor een afspraak of bel even met 3944997  .

 

U bent van harte welkom !

Laatste wijziging op: 09-02-2009 22:50