Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

Sloop en Vernieuwing

Spoorwijk Sloop/Vernieuwing

Spoorwijk

 

Vestia bouwt in Spoorwijk

 

Spoorwijk fase 3 Webcam

 

http://87.195.31.239:8080/record/current.jpg?0.4494740939773133

 

http://www.woneninpromenade.nl/project/webcam?/2008/02/13/12.00

http://project.vrom.nl/includes_asp/image.asp?image=978&program=2&x_new=440&y_new=220

http://project.vrom.nl/project.asp?code_prjt=8325&code_prgm=2

 

 

Grotere versie afbeelding (500 x 250 pixels)

Beschrijving

Laakkwartier en Spoorwijk maken voor een groot deel het Haagse stadsdeel Laak uit. De twee wijken tellen bijna 30.000 inwoners en zijn in de jaren ’20 en ’30 naar het stedebouwkundige plan van Berlage gebouwd. Een klassieke opzet van de wijk met een heel eigentijdse invulling. Want ondanks de nog steeds herkenbare volksbuurtsfeer, bieden de wijken ruimte aan verschillende culturen.

Deze twee eigenschappen vormen tevens een probleem voor deze wijken. De klassieke opzet brengt te kleine woningen met zich mee, die niet meer bestand zijn tegen het moderne gebruik ervan. De multiculturele samenstelling van de wijk brengt ook de nodige spanning met zich mee tussen autochtone en allochtone bewoners. Verder kent de wijk weinig werkgelegenheid en winkels.

Het roer moet om. In Spoorwijk heeft de gemeente samen met Vestia en de bewoners gekozen voor een grootschalige herstructurering. Daarom maken de komende jaren vele oude krappe huizen plaats voor ruime nieuwbouw. Het ’heilige’ stratenpatroon van Berlage blijft gehandhaafd, maar de openbare ruimte wordt wel aangepakt.

In Laakkwartier, met hoofdzakelijk particulier eigendom ligt het accent op Particuliere Woningverbetering en herinrichting van de openbare ruimte waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar het oplossen van de parkeerproblematiek.Ten slotte zal er aandacht uitgaan naar de spanningen onder de bewoners.

Voortgang

·         Augustus 2002:
Spoorwijk: start bouw fase 1: 120 koop- en 154 huurwoningen.

·         Juni 2003:
Spoorwijk: oplevering kinderdagverblijf hoek Nic. Beetsstraat en Max Havelaarstraat.

·         2004:
Laakkwartier: start vernieuwing portieken aan de Stuwstraat, Schoeplaan en Noordpolderkade.

·         September 2004:
Laakkwartier: oplevering nieuwbouwcomplex aan Van Musschenbroekstraat: 23 maisonnettes.

·         November 2004:
Spoorwijk: Nieuwbouw fase 1 wint de Nieuwe Stad Prijs.

·         Eind 2004:
Spoorwijk: start sloop fase 2.

·         Januari 2005:
Spoorwijk: minister Dekker verricht officiële opleveringshandeling van Nieuw Spoorwijk fase 1: 120 koop- en 154 huurwoningen.
Laakkwartier/Spoorwijk: Werkbezoek minister Dekker aan de wijk.

·         April 2005:
Spoorwijk: start bouw fase 2: 149 koop- en 56 huurwoningen (oplevering eerste kwartaal 2006).

·         September 2005:
Spoorwijk: Kleurrijk Spoorwijk Festival 2005
Laakkwartier: oplevering 37 woningen en 1 winkelruimte Draaistraat /Rijswijkseweg.

·         Eind 2005:
Spoorwijk: herinrichting diverse straten en terugbrengen van Alberding Thijmplein in oorspronkelijke symmetrische staat (oplevering eind 2006).

·         Begin 2006:
Spoorwijk: start sloop fase 3.
Spoorwijk: oplevering eerste woningen fase 2a.

·         April 2006:
Laakkwartier: Opening complex De Ronding aan de Stuwstraat.
Spoorwijk: oplevering 1e woningen fase 2a.

·         Juni 2006:
Spoorwijk: oplevering 7100 m2 heringerichte openbare ruimte van Zeggelenlaan/Gouverneurplein.

Planning

·         Vierde kwartaal 2006:
Spoorwijk: start bouw fase 3: 126 koop- en 146 huurwoningen, 94 overdekte parkeerplaatsen.

·         Eind 2006:
Spoorwijk: oplevering 12.000 m2 heringerichte straten en terugbrengen van Alberdingk Thijmplein in oorspronkelijke symmetrische staat.

·         2e kwartaal 2007:
Laakkwartier: start herinrichting Trembley-, Miquel-, Reinwardt-, Ising-, Boele van Hensbroek-, Zacharias Jansen- en de Paets van Troostwijkstraat (geplande oplevering eind 2007).

·         2008:
Spoorwijk: oplevering fase 3.

Naar boven

Projectgegevens

programma

Informatiepunt 56-Wijken

plaats

Den Haag

gemeente

Den Haag

provincie

Zuid-Holland

locatie

Laakkwartier, Spoorwijk

start looptijd

2000

einde looptijd

2008

status project

Lopend

 

Contactgegevens

contactpersoon

De heer T. van der Caaij

functie

Projectleider

organisatie

Gemeente Den Haag

telefoon

070 - 353 47 25

fax

070 - 353 47 03

e-mailadrest.vandercaaij@dso.denhaag.nl

 

Betrokken partijen

Woningcorporaties

 

Documenten en links

 

 

Gerelateerde informatie

 

 http://www.massasite.nl/html/spoorwijk.html

 

terug naar de homepage
    projecten

terug naar de homepage

Berlage 1908

Spoorwijk was opgezet als een tuindorp, een vriendelijke groene woonomgeving met tuintjes voor de woningen. Toentertijd (1918) zijn in het plan van Berlage (1908) de straatprofielen versmald en in het huidige Spoorwijk zijn nauwelijks groene voortuinen te vinden. Wel zijn de zorgvuldig ontworpen straatruimten te herkennen: in veel gevallen worden de straateinden iets versmald waardoor een meer intieme straatruimte ontstaat.


Gemeente 1918
Stedenbouw: opzet en typologie

De noordelijke bouwblokken rondom de Hasebroekstraat worden bepaald door de nieuwbouw aan de Alberdingk Thijmstraat. Hier zijn de bestaande koppen opgelost binnen het bestaande patroon van de dertig meter blokdiepte. Door aan de bredere hoofdstaat (Hasebroekstraat) een bijzondere typologie voor te stellen, kon in de overliggende straten (Oltman- en Multatulistraat) toch een conventioneel woningtype met tuin ontwikkeld worden. Belangrijk omdat het overgrote deel van de woningen bereikbaar moet blijven voor de doelgroep. Aan de Hasebroekstraat zijn de kavels slechts tien meter diep: de woningen hebben hier een zijtuin in plaats van een achtertuin.

De zuidelijke bouwblokken zijn verbreed tot de oorspronkelijke maat uit het plan van Berlage. Twee bestaande blokken van dertig meter worden ingewisseld voor een breed blok, bredere straten met voortuinen, en een parkstrook. Met deze voorstellen kunnen alle langsstraten een behoorlijk profiel krijgen waarbij er ruimte is voor groen in de vorm van bomen en voortuinen.

(ga met de muis over de straten in de tekening hieronder om plattegronden van de huizen te zien)

Zoals in het bestaande Spoorwijk worden de langsstraten beëindigd door iets versmalde toegangen. De koppen zijn dus een fractie breder dan de blokdiepte. Hiermee wordt opnieuw een meer intieme straatruimte gecreëerd. Eén verbijzondering: in de Hasebroekstraat staan de woningen in de rooilijn van de kopblokken. De straatruimte is afwijkend; hier is geen sprake van doorgaande straatwanden maar
van losse woningparen. Deze typologie doet recht aan het stedenbouwkundige belang van de
Hasebroekstraat, de groene ruimte tussen de woningen in verleent het straatprofiel meer grandeur.
Architectuur: woningontwerp

In het gehele plan wordt een grote differentiatie aan woonkwaliteiten nagestreeft. Steeds wordt per situatie een specifieke oplossing gezocht; omdat elke straat weer andere condities kent. Daarnaast willen we in bepaalde straten een grotere keuze bieden aan toekomstige bewoners; daarom worden er verschillende woningtypen naast elkaar gebouwd.

Bij de tuinstedelijke ambitie is een zorgvuldige aansluiting van privé op openbaar gebied van bijzonder belang. Dan gaat het over de feitelijke detaillering aan de straat én over de organisatie binnen de woningen. De achterliggende gedachte is dat het wonen betrokken moet zijn op de straten in de buurt. Deze betrokkenheid zou moeten leiden tot een minder anonieme buurt en een veiligere woonomgeving. Met lage gemetselde tuinmuurtjes en eenvoudig hekwerk wordt de straat begrensd. De tuin zelf wordt deels verhoogd zodat een groene inrichting voor de hand ligt.

Juist ook de woongebouwen, die over het algemeen anoniemer in de stad staan, worden vanuit diezelfde gedachte ontworpen. De woningen op de begane grond worden niet via portiek of galerij ontsloten, maar hebben een voordeur aan de straat. Aan de meer belangrijke dwarsstraten passen geen voortuinen. Hier wordt de afstand van woning naar straat gevormd door diepe negges en een iets uitstekend hekwerk voor de lage ramen. Op de verdiepingen geven ondiepe open franse balkons gelegenheid om even aan de straat te staan.
Architectuur: gevels
Bij de architectuur, de verschijningsvorm van de woningbouw, is gezocht naar een samenspel van parcelering en compositie. Een balans tussen herkenbaarheid (van één woning) en repetitie tot een straatwand.

In het gevelvlak wordt een 'fijne' plastiek van uitspringend en inspringend metselwerk (vier cm.) voorgesteld. In de basis, de begane grondlaag, wordt elke woning gemarkeerd met een inspringende penant. Daarboven speelt een sneller continu ritme van drie uitspringende penanten per woning. Dit ritme bindt de gehele straatwand. Aan dit dominante ritme van penanten spelen de raamopeningen een vrij spel; steeds gebonden aan de penanten.

Parallel ontstonden, vanuit de ontwikkeling van specifieke woningplattegronden, nieuwe doorsneden die tot een verrassende 'grove' plastiek in de straatwanden leidde. Door een combinatie van verschillende woningtypen zijn terrassen, op de eerste en tweede verdieping (afhankelijk van de oriëntatie) aan de straat gelegen. Deze terrassen doorbreken de lange wanden en ze verlevendigen daarmee de straatruimte.
In de oost- en westgevels, aan hoofdassen van Spoorwijk, blijkt de laatste penant de zijkant van een schijf te zijn. De gevels hebben dus, afhankelijk van hun richting, een andere uitstraling. In de langsstraten is het ritme van de penanten dominant. In de dwarsstraten zijn de gevels vlak en wordt de plastiek bepaald door diepe negges op de begane grond en uitstekende scherpe kaders op de verdiepingen. De meer informele buitenruimten van de appartementen zijn in de formele voorgevels gekadreerd door middel van stalen kasten. Samen met de forse dakoverstekken ontstaat een beeld van een vriendelijke en zorgvuldige architectuur.

 top

home

vorig project

Spoorwijk blij met nieuwbouw

door Bas Groot Wesseldijk  HC  1 november 1999
In Spoorwijk worden de komende acht jaar 1300 woningen gesloopt. Daar komen er ongeveer 750 voor terug. Zaterdag konden de buurtbewoners zien wat hen de komende jaren boven het hoofd hangt. En wat ze er voor terugkrijgen.
Den Haag - Ruim tweehonderd buurtbewoners kwamen zaterdag naar de inloopdag in de 'kerkzaal' in wijk- en dienstencentrum De Wissel. Daar presenteerden zich de betrokken partijen: de gemeente, projectontwikkelaar Vestia en het Spoorwijks Bewonersplatform, dat het gemeentelijk wijkplan vanaf het prille begin warm onthaalde. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duindorp of Rustenburg Oostbroek, waar sloopplannen tot kwade reacties leidden.
Volgens Joop Hoekstra van de bewonersorganisatie is het plan welkom, omdat een opknapbeurt van de wijk hard nodig is.
Hij is een geboren en getogen Spoorwijker en heeft de 'ontvolking' van nabij meegemaakt. Hij heeft de afgelopen jaren vele buurtgenoten zien vertrekken en ook velen zien komen. "Iets organiseren", vertelt hij, "had eigenlijk weinig zin meer. Na een paar jaar woonden er weer nieuwe mensen en kon je opnieuw beginnen".
Via de regiegroep heeft hij nu namens 'de buurt' veel inspraak in de plannen. "De globale structuur is neergezet", stelt hij tevreden vast. "Die samenwerking met Vestia en de gemeente verloopt uitstekend".
"Wij zijn naar vergelijkbare projecten gaan kijken. In Deventer hebben we het Knutteldorp gezien en in Zwolle de Wipstrik. Wat ze hier willen bouwen, daar staan we helemaal achter".

Huizenbezitter

Hans Vlieger van Vestia is niet in de buurt geboren maar werkt er al wel twaalf jaar. Want Vestia is er de grootste huizenbezitter en tevens verhuurder. Dat maakt de sloop en nieuwbouw er een stuk makkelijker op.
Makkelijker dan bijvoorbeeld in andere oude wijken, waar eerst veel particulier bezit moet worden aangekocht voordat men aan de slag kan.
Voor de huidige woningen is volgens hem geen toekomst meer weggelegd.
Vlieger: "Ze zijn gemiddeld 54 vierkante meter, wat te klein is voor een gezin. Bovendien zijn ze niet meer van deze tijd: erg gehorig, met houten vloeren. De leegstand is hoog. De lage huren trekken bovendien een bepaald soort mensen aan. Mensen, die tijdelijk geholpen moeten worden. Die geen gordijnen, maar dekens voor de ramen hangen. Hun tuin als opslagplaats gebruiken en geen contact met de buren hebben. Omdat het toch maar tijdelijk is. Daardoor raakt zo'n buurt op drift, steeds meer mensen trekken weg".
"Wat we nu in drie fases terugbouwen zijn moderne woningen met een oppervlakte van 100 vierkante meter. Niet hoger dan vier lagen en volgens het concept van de 'tuinstad', zoals de wijk, zo'n tachtig jaar geleden ook is opgezet".

Autovrij

Naar de 'buitenwereld' zal de wijk een gesloten karakter hebben. Aan de zijde van de Hildebrandstraat, langs het spoor, zal een gesloten gevelrij komen met 'poorten' naar de autovrije binnengebieden.
Deze binnengebieden moeten tuinachtig worden ingericht. Net zoals het al voltooide centrale wijkpark Hof van Heden. "De parel van de wijk", aldus Joop Hoekstra. "Daar zijn we echt trots op".
Begin volgend jaar worden de eerste bewoners 'uitgeplaatst'. Daarna wordt gesloopt en vervolgens negen maanden gebouwd aan de nieuwe woningen.
Om kraken te voorkomen worden de oude woningen tijdelijk verhuurd aan studenten. Zij verhuizen mee met de drie fases waarin het wijkplan wordt uitgevoerd. In Station Moerwijk richt Vestia een informatiecentrum in voor belangstellenden voor deze huurwoningen vanaf ongeveer 700 gulden en koopwoningen voor middeninkomens.
Om problemen tijdens de werkzaamheden snel op te lossen heeft de gemeente een leefbaarheidsco?rdinator aangesteld.
Sinds 1 september is Peter Brand als zodanig als eerste binnen de gemeente werkzaam. "In feite komt het er op neer dat ik er voor moet waken dat afspraken tussen gemeente, bouwer en bewoners worden nageleefd. Mijn rol is de instanties op de vingers te tikken als dat niet gebeurt". Kennisgemaakt met de buurtbewoners, ambtenaren en mensen van Vestia.
"Ik moet nu eerst een eigen kantoor vinden, voordat ik echt aan de slag kan. Ik werk nog vanuit huis".
Voor Henk Hoekstra kan de nieuwbouw niet snel genoeg gaan. Oud-spoorwijkers willen terug, weet hij.
"Die hebben ge?nformeerd naar de plannen. Ik ben er bij een paar op huisbezoek geweest. Ze willen graag terug. Waarom? Hun roots liggen hier. Voor hen heeft Spoorwijk nog steeds iets vertrouwds. Het wijkje waar ze opgegroeid zijn".

Laatste wijziging op: 07-02-2009 00:17