Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

Gemeente Den Haag

STADSDEEL    LAAK      INFORMATIE  www.denhaag.nl

In het stadsdeel Laak is sinds 30 maart 2000 een Commissie Laak ingesteld.
Deze commissie behandelt alle relevante zaken die te maken hebben met bewonersparticipatie zoals:


De commissie bestaat uit een delegatie van Bewonersorganisaties, die deze commissie hebben aangevraagd i.v.m. de talloze vergaderingen die over elk bovengenoemd onderwerp apart werden gehouden, een delegatie van Gemeente ambtenaren van verschillende diensten en de Stadsdeelco÷rdinator.
Bewoners maken in samenwerking met de Stadsdeelco÷rdinator de agenda en bepalen op deze manier wat er behandeld zal worden.
De punten die op de agenda komen worden voor besproken binnen de Samenwerkende Bewonersorganisaties Laak, (S.B.L.)
In de nabije toekomst zal op deze site steeds een kort verslag gedaan worden van de besproken punten en de resultaten.

Een stadsdeelcommissie is  ingesteld eveneens is  een wethouder aangewezen die een stadsdeel voor zijn rekening zal nemen. Voor Laak is dit wethouder Hilhorst.


Het secretariaat van de Commissie Laak is ondergebracht bij het Wijkberaad Laakhavens.
Het Wijkberaad Laakhavens kunt u bereiken op iedere dinsdag en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
Tel: nr. 390.97.97. E-mailadres: wijklaakhavens@wanadoo.nl

Laatste wijziging op: 05-07-2003 14:05