Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

Instellingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCC Zorg Den Haag Thuiszorg organisatie

Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging.

www.ccczorg.nl

Neherkade 3140
2521 VX Den Haag
Tel: 070 404 13 49
Fax: 070 404 16 77
E-mail:
denhaag@ccczorg.nl
PDF:
info


Recreatie en ontspanning.

 

 Basketbalvereniging The Jumpers

Iedere dinsdag, woensdag training en op zaterdag

competitiewedstrijden.

Ďt Zandje tel. 070-3960618

 

Badmintonvereniging DKC

Iedere donderdag van 19.30 tot 23.00 uur

ít Zandje tel. 070-3960616

 

Volleybalvereniging Citrus/SOS

ít Zandje p/a Lijsterbesstraat 117

tel. 070-3960617

 

Jongeren centrum De Keet

Voor jongeren tussen 12 en 20 jaar.

tel. 3960293

 

Zangkoor De Railsingers

Paula van der Lans, Ledeganckplein 10b

Elke woensdagavond in de Wissel tel. 070-3942914

 

Country dansen The Rail Dancers

Elke donderdagavond in de Wissel

Ilonka Hoekstra tel. 06.23980992

 

Klaverjasclub

Elke vrijdagmiddag in de Wissel

Dhr. H. Klemenz, Multatulistraat 169

 

Moedercentrum De Framboos

Diverse activiteiten voor vrouwen en hun kinderen van 0 t/m en met 4 jaar.

De framboos is geopend van maandag t/m vrijdag va 09.00 tot 16.00 uur. 

 

Jongerengroep Laak De Eenheid

Voor jongeren tot 35 jaar worden elke zaterdag van 17.00 tot 23.00 uur diverse activiteiten georganiseerd; darten, kaarten, fitness etc. Ook voor huiswerkbegeleiding.

 

Yoga in de Wissel

Sylvia Amersfoort

Iedere donderdagavond in de Wissel van 18.45 tot 20.00 uur

 

Activiteiten voor 55+ in de Wissel

Dagelijks diverse gezellige bezigheden en iedere tweede zondag van de maand Bingo.

Ouderenwerk de Wissel tel. 070-3960000

 

De Wijkplaats

Iedere werkdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur.

Bingo: iedere maandag van 13.00 tot 16.00 uur.

Spreekuur voor ouderen: iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur

Goeverneurplein 8 tel. 070 3940194

 

De Oase

Maandelijkse kringviering voor kinderen en volwassenen.

Iedere tweede zondag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.

Tel. 070-3961224

 

Speeltuin Trijnje

Dagelijks aanwezige beheerders organiseren diverse activiteiten in de speeltuin.

Tel. 070-3961224

 

In de Praktijk

Diverse activiteiten voor jongeren.

Voor meer informatie tel. 070-3930772

Belangrijke telefoonnummers.

Algemeen Maatschappelijk werk 3949428

Bewoners organisatie Spoorwijk 3960000

Bibliotheek Spoorwijk 3948042

Boodschappen begeleidingsdienst 3646661

Brandweer Erasmusweg operationele dienst 3591641

Bureau slachtofferhulp 0800-0233222

Consultatiebureau 3795858

Coordinator Leefbaarheid Spoorwijk 3966788

Correlatie (maandagtot vrijdag 09.00-21.00 uur) 0900-1450

Dienstencentrum De Wijkplaats 3940194

Dierenambulance 3672234

Dierenbescherming 3924289

Doktersnachtdienst (na 19.00 uur en in het weekend) 3469669

Gezondheidscentrum 3934696

Grofvuil 3660808

Haagwonen 3880388

Handhavingsteam Laak 3537732

HTM klantenservice 3848666

Informatiepunt Nieuw Spoorwijk 3964335

Kindertelefoon Vvan 14.00 tot 20.00 uur) 0800-0432

Milieuklachtenlijn 3536666

Moedercentrum De Framboos 3948958

Ongedierte bestrijding 3117775

Openbare basisschool De Spoorzoeker 3944997

Politiebureau Laak 3103620

RK Basisschool Jeroenschool 3939493

SOS telefonische hulpdienst 3454500

De TelefoonCirkel 3940194

Speeltuinvereniging 3961224

Spoedhulp o.a. Blijf van me lijf 3469546

Stadsdeelkantoor Laak 3537700

StIo Laak 4152205

Vestia 3610610

ít Zandje 3961451

Bereikbaar: apotheken en medische diensten
Openingstijden, adressen en telefoonnummers van apotheken en medische
diensten in Den Haag. Voor mens en dier. Voor het laatst bijgewerkt: 1
november 2002.

APOTHEKEN

De apotheken in de Haagse regio zijn geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.30
uur. Daarnaast kunt U terecht bij twee hieronder genoemde dienstapotheken.
Apotheek Leyenburg, Leyweg 295, tel. (070) 359 85 06, op werkdagen van 17.30
tot 24.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00-24.00 uur.
Apotheek Bronovo, Bronovolaan 1 C (benut parking ziekenhuis), tel. (070) 324
60 85, van maandag t/m donderdag van 17.30 tot 08.00 uur en van vrijdag t/m
maandag aaneengesloten geopend van 17.30 tot 08.00 uur.
Azivo Apotheek, Boomsluiterskade 299, telefoon. (070) 315 36 36, van maandag
t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag van 09.00 tot
22.00 uur ( ook voor niet-Azivo-verzekerden).
Tevens kan men terecht bij
SAL Apotheek Segbroek, Laan van Meerdervoort 558 A, tel. (070) 363 49 44. 24
uur per dag geopend.
Informatie dienstdoende apotheken: (070) 345 10 00.
Apotheek bezorgdienst: (070) 427 99 99 (dag en nacht).
Taxi Telefoon Centrale: (070) 383 08 30. Uitsluitend voor spoedrecepten na
23 uur.


MEDISCHE DIENSTEN
SMASH - Huisartsenpost: (070) 346 96 69. Van 17.00-08.00 u. Uitsluitend
spoedgevallen.
Ambulancedienst: 112.
Tandartsendienst: avond- en weekenddienst (alleen spoedgevallen): (070) 311
03 05.
Thuiszorg Den Haag: voor dringende gevallen, ook buiten kantooruren: (070)
379 50 50.
Take Good Care Kraamzorg, voor spoedgevallen: (071) 512 00 05.
Dierenartsen: Kring Den Haag e.o.: bel eerst eigen dierenarts. Spoedgevallen
nacht/weekend: (070) 311 03 07.
Dierenambulance Den Haag: dag en nacht: (070) 328 28 28. De Wijs: (070) 366
09 09.
Rutgersstichting: Preterm Abortuskliniek, Haringkade 163: (070) 363 09 63,
werkdagen 10-16.30 u, ma. en wo. ook 17-20 u; do. ook 19-21 u.
Medisch Centrum voor Vrouwen (Abortuskliniek), Haringkade 163: (070) 355 28
45/354 78 32 (dag en nacht).
Stimezo Plus: Anticonceptie, morining-afterpil, overtijdbehandeling,
abortus, hulp bij seksuele problemen. Van Beverningkstraat 134, Den Haag.
(070) 351 23 41


DIVERSEN
De Vertrouwenslijn: (070) 345 45 00.
(070) 392 57 74.
Onafhankelijk medisch klachtenbureau: (070) 325 77 47. Uitsluitend ma t/m vr
10-12uur.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Den Haag e.o. (070) 363 12 07.
Vrouwen Gezondheids Centrum:
Lange Houtstr. 13: (070) 362 04 96. Voor informatie en advies, ook Vrouwen
Hulp Verlening en Gezondheidszorg en Hulp na Seksueel Misbruik. Dag (beh wo)
10-14 u. Ook inloop.
Parnassia, psycho-medisch centrum: Monsterseweg 93: (070) 391 63 91.
Circuit verslavingszorg: centrale intake/afsprakenbureau: (070) 391 79 00.
Landelijke Tel. Hulpdienst Ouders van Drugsgebruikers: 0900 515 22 44. Dag.
10-22 u.
AA Groep (Anonieme Alcoholisten):
Den Haag: (070) 389 13 04 (dag en nacht), (070) 387 13 21, (070) 367 75 39,
Voorburg:(070) 06.13489259 en (070) 369 29 19.
Leidschendam: (070) 369 29 21
NA: Narcotics Anonymous: (06) 293 01962.
CA: Cocaine Anonymous: (06) 178 48787 en (06) 170 72453.
Kompassie: informatiewinkel Geestelijke Gezondheidszorg: Regentesselaan 108:
(070) 427 32 40.
Inloopspreekuur van ma t/m vr 10-16 u.
Informatielijn Hartstichting: (0800) 300 0300 (gratis).
Moermanvereniging voor natuurlijke kankerbestrijding. Mevr. M. van Egmond
(070) 511 82 95.
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker: Informatie en advies: 0800 235 72
29 (9-12 u)
Bevolkingsonderzoek Borstkanker: Vragen omtrent de afspraak en het
onderzoek: (071) 521 42 37 (9-12 en 13-14 u).
Borstkanker Vereniging Nederland afd. Den Haag: lotgenotencontact: iedere 2e
donderdag van de maand van 19-21 u. locatie Rode Kruis Ziekenhuis, Sportlaan
600, Den Haag. Borstprothesen Informatie Centrum (BIC) op afspraak via tel.
070 312 63 01.
Leger des Heils: (070) 363 94 70 (dag/nacht).
CliŽntenbond: (070) 363 12 76. Ma di do en vr 11-15 u, wo en za 20-22.30 u.
Wetswinkel: Witte de Withstraat 28: (070) 363 06 65. Tel. spreekuur ma t/m
vr 10-12 u. Inloopspreekuur: ma en do 19-21 u.
Klachtenburo Politieoptreden: : spreekuur ma 19-21 u.
Vrouwenspreekuur: : di. 10-12 u: (070) 365 38 44.
Sociaal raadslieden: (070) 353 74 20.
Bureau voor Rechtshulp: Torenstraat 172: (070) 356 00 14.
Tolkenspreekuur (Torenstraat 172) : wo 16-20 u.
Meldlijn geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen: (070) 380 99
00.
COC Haaglanden (Basta): Scheveningseveer 7.
Centrum voor homo- en biseksuele mannen en vrouwen, secretariaat geopend ma
t/m do. 9.00-16.00 u: (070) 365 90 90. Gespecialiseerd maatschappelijk werk,
secretariaat ma t/m do 9.00-16.00 u: (070) 364 48 88.

Bibliotheek Spoorwijk


 Informatie
 
 
Openingstijden Diensten
maandag
14:00 - 17:00 uur
Telematica Centrum Jongeren Informatie Punt
dinsdag
14:00 - 17:00 uur
woensdag
14:00 - 17:00 uur
donderdag
gesloten
vrijdag
14:00 - 20:00 uur
zaterdag
10:00 - 13:00 uur
zondag
gesloten
 
Adres Collecties
Van Meursstraat 1a
2524 XN  Den Haag
tel/fax: 070 - 3948042
e-mail: spoorwijk@dobdenhaag.nl
Boeken, Video's, Dag- en weekbladen, Tijdschriften, Makkelijk lezen boeken (jeugd), Makkelijk lezen boeken (volw), Stripboeken, Grote letterboeken, Engels, Arabisch, Turks, Urdu
 

Bekijk ook voor deze vestiging
De Bibliotheek Agenda.
Het cursusaanbod.

 Over deze vestiging
 
 

Sinds november 1993 is filiaal Spoorwijk gevestigd in wijkcentrum De Wissel. De bibliotheek is bereikbaar met bus 18 en tram 16 en 17.
Het werkgebied van de bibliotheek omvat de wijken: Spoorwijk, Laakkwartier-west en Laakhaven-west. 

Naast boeken, tijdschriften en dagbladen in de Nederlandse taal bestaat de collectie ook uit Arabische, Turkse en Urdu- materialen.Per jaar komen circa 66.000 vooral jeugdige bezoekers naar de bibliotheek. Bibliotheek Spoorwijk organiseert veel activiteiten in samenwerking met de wijkorganisaties.

Sinds 29 februari 2000 beschikt de bibliotheek over een volledig ingericht Telematicacentrum. Er staan 12 multimedia pc's opgesteld voor tekstverwerking, om te zoeken op cd-rom's en met toegang tot Internet.

Voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar liggen jongerenfolders klaar in het folder-rek van het JIP (Jongeren Informatiepunt).
naar de JIP-site

 
 
 
 
 
 
 
Speelvoorzieningen Spoorwijk.

In Spoorwijk vindt u op de volgende locaties speelvoorzieningen.

  • Hof van Heden
  • Max van Havelaarstraat 
  • Schimmelweg

De afmetingen variŽren van groot tot klein met een verscheidenheid aan speelwerktuigen.

De speelvoorzieningen moeten aan een aantal basisvoorwaarden voldoen:

  • goede situering (bereikbaarheid,beschutting spreiding)
  • veiligheid (constructies)
  • speelmogelijkheden (diverse speelvormen)

Hof van Heden bij Beetsstraat
Max Havelaarstraat thv nr 48-50
Schimmelweg overkant 353

Welkom op de website van SAL Apotheek Spoorwijk in Den Haag. Deze website is 24 uur per dag bereikbaar voor informatie over geneesmiddelen en gezondheid.
Bovendien kunt u via deze website vragen stellen aan de apotheker en u in laten schrijven.

Voor tips, opmerkingen of vragen over de site kunt u contact opnemen met de webmaster: webmaster@sal.nl.

Veel surf en leesplezier!

SAL Apotheek Spoorwijk

 

© Copyright SAL Apotheken, 31.12.03

  klik hier: http://www.sal.nl/spoorwijk/index.htm
Per 1 januari 2004 verandert de vergoeding van zelfzorgmedicijnen en de anticonceptiepil door ingrijpen van de overheid.
Lees verder ...
 
 
 
Kinderdagverblijf in spoorwijk , 's-Gravenhage  
print project mail project naar een bekende informatie project aanvragen
[ cooperating parties ]
   
No english description available
 
projectdata
project code 2413
project title Kinderdagverblijf in spoorwijk
project city 's-Gravenhage   [ more ]
client Gemeente Den Haag
project type(s) others  [ more ]
year of realisation 2004 [ more ]
     
 
 
 

De veegploeg van StIO Laak in Spoorwijk.

Deze  bestaat momenteel uit 9 mensen, waarvan er enkelen reeds sinds de oprichting van het bedrijf met veel plezier hun werk doen. Het gebied dat dagelijks geschoond wordt ligt tussen de Hildebrandtstraat, Schimmelweg, Van Zeggelenlaan en het Hildebrandtplein. Er word in 4 groepjes gewerkt van 2, 2, 2 en 3 mensen. 2 Mensen rijden op een Vespa om het verzamelde vuil af te voeren. De andere groepjes lopen verdeeld over het gebied. Bij onvoorziene (klachten/verzoeken) of extreme (oud en nieuw resten/herfstblad) omstandigheden wordt er assistentie verleend door o.a. de groenploeg of door de 2e veegploeg van StIO Laak.

De veegploeg Spoorwijk bestaat momenteel uit 8 mannen en 1 vrouwelijk personeelslid. Het meeste vuil wordt verzameld d.m.v. knijpen, verder wordt er regelmatig geveegd. Het vegen gebeurd zowel handmatig als machinaal. De werktijden zijn van 8:00 uur 's morgens tot 16:30 uur 's middags. Op vrijdagmiddag is het bedrijf gesloten.

 

 

De veegploeg die bezig is in Laak Noord bestaat uit 5 vegers. Hun taken zijn het vegen, onkruid verwijderen, snoeien van achterpaden, kashba's, dakgarages en binnenterreinen en het schoonmaken van waterputten. Daarnaast hebben we 2 man van deze ploeg die bezig zijn met het leeghalen van afvalbakken in het stadsdeel Laak. De opdrachtgevers zijn: woningbedrijf (Staedion, Vestia), SWL&R, VVE en stadsdeel Laak.

info vegen Spoorwijk bij RenŤ Braxhoofden
info vegen stadsdeel Laak bij Zeki Berrhout

Basisschool De Spoorzoeker aan het woord


De school
De openbare basisschool 'De Spoorzoeker' staat midden in de wijk Spoorwijk, een wijk die ongeveer 60 jaar geleden is gebouwd aan de rand van Den Haag. Spoorwijk is een arbeiderswijk. De bevolkingsopbouw van de wijk is de afgelopen jaren een smeltkroes van verschillende culturen geworden. De straten met veel dichtgetimmerde huizen geven de wijk een sombere aanblik. Er is hier en daar al gestart met de sloop van woningen. Gelukkig brengt De Spoorzoeker leven in de wijk. Het gebouw van De Spoorzoeker straalt gezelligheid uit en het is een plek waar je voelt dat kinderen en hun ouders welkom zijn.
De school wil dan ook een plaats zijn waar iedere leerling onder goede begeleiding zijn eigen spoor tot verdere individuele ontwikkeling zoekt. De school probeert zoveel mogelijk recht te doen aan verschillen tussen kinderen door het geven van adaptief onderwijs en het ontwikkelingsgericht onderwijs.

Zie verder op  pagina De Spoorzoeker   en  www.despoorzoeker.info
 
 
Politie.nl    Aangifte    Zoeken    Contact    Vraagbaak   
Politielogo met link naar de startpagina van politieregio Haaglanden
Nieuws Opsporing Preventie Over dit korps  
Korpsen     selecteer een korps
 
Uw bureau Politie ABC Werken bij Jeugd      
Home    Haaglanden    Uw bureau    Laak    Wijken    Laak Zuid
 
 
Uw bureau
 
 
 
landkaartje NL met korps Haaglanden
 
 
 
 
Laak Zuid (tussen de Slachthuislaan en de spoorlijn)

Deze wijk staat beter bekend als Spoorwijk. Er staan veel woningen uit de dertiger jaren. In 2001 is de gemeente gestart met een omvangrijk renovatieplan. Een groot deel van de woningen is gesloopt en bewoners van deze gesloopte panden wonen tijdelijk elders.
De nieuwbouwwoningen worden fasegewijs gebouwd. De eerste fase woningen wordt eind 2003 opgeleverd, het totale plan is in 2010 voltooid. De toekomst van deze wijk is zonnig: verpauperde woningen maken plaats voor nieuwbouw en Spoorwijk gaat er weer schoon en verzorgd uitzien.

 
De wijkagent(en)
 
Ebo Buntenbach Ebo Buntenbach
Wijkagent Laak Zuid
Telefoon: 0900-8844


Spreekuur
Op afspraak
Frank Cramer
Wijkagent Laak Zuid
Telefoon: 0900-8844
FCramer


Spreekuur
Op afspraak
Gerard van Mourik Gerard van Mourik
Wijkagent Laak Zuid
Telefoon: 0900-8844


Spreekuur
Op afspraak
 
 
Activiteiten

Waar kun je heen als je andere moeders met kinderen wilt ontmoeten ?

Moedercentrum Spoorwijk; de Framboos
Beetsstraat 200 2524 RE Den Haag
Telefoon: (070) 3948958
contactpersoon: Anke vd Molen en Carmen Melcherts

Voor overige zie: Moedercentra Den Haag

Moeders informeren moeders ( MIM )
Babyzwemmen
Vakantiebeurs alleenstaande vrouwen
Activiteiten in Zoetermeer
Activiteiten in Delft

 

 
Beginpagina
Bartje
 
Adresgegevens:
Guido Gezellestraat  2
2524 cm  Den Haag
Tel: 070-3938385
Fax: 070-3938385
Email: bartje.dak@tiscali.nl

Ligging:
Laak

Contactpersoon
Connie van Vliet

Openingstijden
Van 7.45 tot 17.30

Soorten opvang
Dagopvang:
Naschoolse opvang:
TOP:
Verlengde opvang:
Flexibele opvang:
24-uurs opvang:
Peuterspeelzaal:
KOVA:

Aantal groepen
2 groepen van 0 tot 2 jaar
1 groep van 0 tot 4 jaar
1 groep van 2 tot 4 jaar

 
     

 

 
   

  Een afspiegeling van de multiculturele samenleving waarin we leven!
Kindercentrum Bartje ligt in Spoorwijk. Het is goed te bereiken met het openbaar vervoer en station Moerwijk ligt op zoín 5 minuten lopen. Bartje is gehuisvest in een knus pand, dan in 1998 grotendeels is gerenoveerd. We beschikken over een gezellige speelplaats aan de achterzijde, hier kunnen de kinderen veilig en beschut buitenspelen.

Elke groep beschikt over een eigen speelruimte en een aparte slaapkamer. Naast de dagelijkse verzorging en activiteiten die in elke groep plaatsvinden, vinden wij het gezellig om extra activiteiten met de kinderen te ondernemen.

Als er iets te vieren is, komen alle kinderen die daar plezier aan beleven bij elkaar om samen feest te vieren. Dat kan een verjaardag zijn, maar ook een divali-feest, kerstfeest of het nationale voorleesontbijt. Elk jaar vieren we met de kinderen een groot themafeest waarvoor ook ouders uitgenodigd worden. Wij zijn er trots op dat ons kindercentrum een afspiegeling is van de multiculturele samenleving waarin wij leven.

In kindercentrum Bartje werken deskundige, gekwalificeerde leidsters, die hun kennis op peil houden door het volgen van cursussen of het bijwonen van themabijeenkomsten.

Wij vinden het belangrijk om u als ouder te betrekken bij het kindercentrum waar uw kind enkele dagen per week verblijft. Wij hebben daarom een actieve oudercommissie, die betrokken is bij het organiseren van verschillende activiteiten, maar die ook meedenkt bij het vaststellen van het pedagogisch beleid.
Bent u nieuwsgierig geworden naar ons kindercentrum? Kom dan gerust eens langs voor een oriŽnterend bezoekje.

Aanmelden?

Terug  
 
 

jongerenAmsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assel
Deventer
Rijswijk
Schiedam
Utrecht
Voorburg


 

Multi Cultureel Centrum
Don Bosco Rijswijk

Het Multicultureel centrum Don Bosco bestaat al weer 50 jaar in Rijswijk. Het richt zich hoofdzakelijk op activiteiten voor de jeugd en jongeren uit Den Haag (Spoorwijk, Laakkwartier) en Rijswijk. Toch zijn er ook tal van activiteiten voor Volwassenen. En aangezien Don Bosco beschikt over vele ruimten en facilliteiten (binnen en buiten), is het Centrum uitermate geschikt voor groepen om hun activiteiten plaats te laten vinden.


Multi Cultureel Centrum Don Bosco
Julialaantje 24/26
2283 TB Rijswijk
070 - 399 95 80
070 - 390 44 31
dbrijswijk@donbosco.nl
http://rijswijk.donbosco.nl 
 
 
 
 
Welkom bij jeugdtheater Pierrot
De ingang van kindertheater Pierrot
Locatie
Jeugdtheater Pierrot is te vinden aan de Ferrandweg 4  in Den Haag. Dit is een kleine zijstraat aan het einde van de Goeverneurlaan, ter hoogte van het Hildebrandtplein.


Theater Pierrot, gelegen in de wijk Spoorwijk in Den Haag, heeft een theaterzaal met 135 ruime zitplaatsen op een halfronde tribune waardoor iedereen een goed zicht heeft op de voorstelling.
Naast de theaterzaal is een gezellige rookvrije foyer.

Op woensdag- en zaterdagmiddag zijn er kindervoorstellingen in het theater.

Bij veel voorstellingen bieden we een beperkt aantal verjaardagsarrangementen aan.

Het is verstandig om vooraf te reserveren.
Laatste wijziging op: 13-02-2009 23:28