Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

Het debat.

Terugblik in Pierrot

Bijgaand nog wat foto’s en ………. http://bewonersorganisatie.blogspot.com/2006/02/de-stemming-in-spoorwijk-vanuit.html

 

Nog wat meer foto’s en een impressie van Stemmen vanuit Spoorwijk.

http://bewonersorganisatie.blogspot.com/2006/03/terugblik-in-pierrot.html

 

 

Ook was in de Posthoorn van vorige week nog iets te lezen over ONS debat. Echter ook op andere plaatsen wisten ze van het debat:

 

http://www.denhaag.pvda.nl/agenda_item/142

 

http://www.denhaag.org/agenda/index.php?id=883

 

In Stemmen vanuit Spoorwijk op 27 februari 2006

http://bewonersorganisatie.blogspot.com/2006/02/politiek-wijkdebat-stemmen-vanuit.html

 

Start je eigen debat over een actueel onderwerp.

Geef dit aan met het vermelden van DEBAT en de aanzet/opening  tot het debat. Uiteraard mag dit een stelling zijn  !!!

klik hier  en begin jouw debat->   politiekspoorwijk@benik.nl

Meelezen ??? Klik hier:  www.politiekspoorwijk.benik.nl

Of heptu gewoon klachten 

?? klik  dan  op http://spoorwijk.web-log.nl/

 

Ook hier gelden de Netiquettes. Dus geen discriminatie of enige vorm van geestelijk geweld.

Uiteraard behoudt de webmaster zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen.

Overzichtspagina van het college van b en w  Het informatiekanaal van de gemeenteraadPolitiek Portaal

Extra

Diensten

 

Fractie sites 

 

 

Naar de SP-site

 

 

Naar de SP-site

 

Naar de SP-site

 

Een lesje in  Haagse politiek.

Ik kwam vandaag Kees de Fietser  tegen in het Spoorwijk. En Kees dat is een rasechte Hagenees. Van hem leerde ik de historische politieke woorden  kouwe klauwe   (koude handen=matige economie).

 

Hij had het volgende idee namelijk om het Haagse politieke nieuws in het oorspronkelijke Haags  aan te bieden. Daarnaast zouden alle  nieuwe inwoners van Den Haag toch wel minstens  een inburgeringscursus moeten krijgen in het Haagse politieke cultuurtje. Dit geeft dan de mogelijkheid dat de van niet-origine Hagenaars beter te kunnen integreren in ook het politieke Den Haag.

 

Hij gaf me alvast een aanzet voor de inleiding.

 

“ duh belangrčkstuh gozâh in duh Haag dat is duh Haagse Godvadeâh meneiâh Deitman. Dan lopen eâh nog un pâh van die sčsieslčmeâhrs omhein en dat zčn die wethoudeâhrs.  duh manneties zoals Hilhôhst en zo. Je weit wel  van die plannenprutseâhrs zoals  met duh  zwagtuh Madonna en die lekkenduh Tramtunnel en duh veâhrhuizing van minsteâhries duh Haag uět , duh dakopbauwuhe en zo !! 

Mâh duh belangrčkstuh, dat zčn tegenwoâhdig duh raadsleden. Want zč controleâhren nâh duh centuh en ut belčd.  Dat zčn mč vrienden gewôhden want ze komen vakeâh in duh wčk. Ik nodig ze oâk regelmatig uět in me stamkroeg om oveâh duh problemen in me wčk tuh preitn. Dan is eâh weiâh un stoep tegel gejat en dan weiâh un scoâtmobile opgeblazen en zo. Afgelopen maahndagh 13.01.03 sprak ik nog met hun  in ut Vadeâhrcentrum vanwege un wautke bčienkomst. Voâhal die VVD’eâh weâhrd nogal afgeknepen. En die CDA Bobo kwam nies eins.  Die gozâh van duh Groene partč was duh kanjeâh want hullie gaan Knokken voâh duh kwetsbare. “

 

Kees vroeg mij dit voor jullie te vertalen daar ik nog een Haagse opfriscursus  bij hem heb lopen.

 

“De belangrijkste man in Den Haag is Burgemeester Deetman. Met deskundige wethouders, zoals de heer Hilhorst,  bestuurt hij de stad Den Haag. Zij zijn verantwoordelijk voor het wel en wee rondom bijvoorbeeld De Zwarte Madonna en de Haagse tramtunnel, het vertrek van de ministeries naar Amsterdam en de dakopbouwen ter vergroting van woningen in de oudere Haagse wijken. De Raadsleden controleren het college van wethouders daarbij. Zij gaan ook de wijken in om hun bevindingen aldaar in te brengen bij de stadsdeelcommissievergaderingen  en de raadsvergaderingen. Als vrienden van de burger gaan zij ook in politiek debat met de burger in bijvoorbeeld het  Vadercentrum Adam. Kees schijnt de VVD op 13 januari 2002 lastige vragen te hebben gesteld tijdens zo’n discussieavond. Terwijl door de aanwezigheid van Kees de Fietser  het  CDA niet aanwezig kon (of wilde) zijn. En GroenLinks wilde het gaan opnemen voor de burgers  met minder Euro’s. Volgens de Stempeilingen zal Kees dan ook daadwerkelijk op Groenlinks gaan stemmen”

 

Ik kreeg van Kees een 7 voor de vertaling. Heel goed zei hij; “Maar ik was dan ook je leermeester toen je over kwam uit Fryslan”.  Een vertaalslag vanuit het Fries, naar het gangbaar Nederland en vervolgens omzetten naar het Haags is een moeilijk vak. Kees had wel  als geheime wapen  dat hij Tolstoi vanuit het Russisch rechtstreeks had leren vertalen in het Haags.

 

Kees (voorheen kabinetschuiver want een fiets is beter manouvreerbaar dan een  kabinet) de Fietser.

Marnix ging “vreemd” in het Haagse Laak.

Verkiezingscampagnes staan of vallen met het succes van een origineel programma.  En soms gaan ook die kandidaten voor de provinciale Statenverkiezingen  wel heel erg ver.

 

Nieuwsbureau Den Haag Lakecity 26.02.03 - Uit betrouwbare bron (bedankt Ester(zus van Riet))vernam ik dat Marnix Norder in de week voor de opening van de provinciale stembus bij ene Riet op de bank sliep.

Terwijl ik ook via foto’s uit de krant had geconstateerd dat Marnix  qua uiterlijk nogal was gemetamorfeerd van een nogal stijve “klassieke"  politicus naar een eigentijdse en vlotte “tight butt” Frisbeepoliticus.

 

Dit alles had natuurlijk het ideale script kunnen zijn van wederom een politiek schandaal. En ik moet toegeven dat ik effen met mijn mond vol tanden zat. Maar ja, de afgelopen tijd zijn er vreemdere  dingen gebeurd zoals Ratelband in de politiek enz, dus dit zou er ook nog wel bij kunnen. Gelukkig bleek het allemaal  toch wel wat anders te zijn.

 

Marnix wilde zelf eens de sfeer oppikken in stadsdeel Laak en had er een programma voor in elkaar gezet. Hij was er absoluut van overtuigd dat er in Laak geen “No Go zones” zijn. Dit in tegenstelling tot wat staatssecretaris Rutten van de VVD ooit eens zei; ”Ik zou hier niet kunnen overleven”.

Dagelijks toog Marnix  van de ene locatie naar de andere: De  Aanloop, de winkels, de straten, Don Bosco, darten in Picasso etc.  In het Spoorwijkse wijkcentrum De Wissel verzamelde hij zijn bewonersvragen voor Wouter Bos. De antwoorden plakte Wouter dan vervolgens weer in de Webpagina van Marnix.

En het vreemde van dit alles was ???    Marnix heeft de “survival of the fittest” overleefd. Sterker nog hij vat zijn bezoek samen met de woorden: “Het is duidelijk dat ik van de ene wereld in een andere stap. Een wereld overigens die overal in Nederland in alle binnensteden te zien is. Een wereld met zijn eigen wetten, zijn eigen charme, zijn eigen dynamiek. Een wereld die zich niets aantrekt van nota's over economisch beleid of visies op landgoederenzones”.

 

Een klein schoonheidsfoutje was zijn afwezigheid bij de vergadering van de Leefbaarheidcommissie georganiseerd door wijkberaad Laak-centraal. Waarschijnlijk door tijdnood kon Marnix niet aanwezig zijn.  Hierdoor heeft hij een bijenkomst moeten missen die hem had moeten overtuigen van de bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

 

Zijn reisverslag was te volgen op zijn homepage. Deze hield hij dagelijks  bij in het Vadercentrum Adam http://www.marnixnorder.nl En ook kon je op deze page dan een reactie achterlaten. Hetgeen ik en een flink aantal andere lakenaars dus duidelijk deed. Vanwege tijdnood kon hij mijn oproep om een rondwandeling te houden in het Spoorwijk helaas  niet honoreren.

 

Ik hou hem dus  aan een bezoek op een later tijdstip want er zijn nog een aantal zaken die hij heeft moeten missen. Na afloop van zijn reis door het stadsdeel deed hij immers de uitspraak dat we hem vaker mochten zien.

Voorlopig heb ik van de secretaresse van de 2e kamerfractievoorzitter de toezegging dat Wouter, Marnix en onze eigen Tineke stadsdeel Laak  een later bezoek aan Spoorwijk in de portefeuille houden. Bedankt voor de moeite Corry van E.  En Marnix veel succes met het “Plan Norder”. Op je vraag “Hopelijk kom ik er als een rijker mens uit”, hoop ik dat je een positief antwoord kreeg.

 

Als de nieuwe 2e kamer in wording onverhoopt toch niet de volle termijn uitdient, dan stel ik mijn huiskamerbank beschikbaar aan Femke Halsema. Want ook mijn  partij moet maar eens  in  Spoorwijk rond komen kijken.

Laatste wijziging op: 22-09-2006 01:28