Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

Knip en Plakwerk

Meer dakopbouw mogelijk in Den Haag

DEN HAAG – RTV WEST 15.02.06  Voor inwoners van twintig Haagse wijken wordt het makkelijker om toestemming te krijgen voor een dakopbouw.

 

De gemeente Den Haag heeft woensdag bekendgemaakt de regels voor woninguitbreiding door middel van een dakopbouw te gaan versoepelen in de aangewezen wijken. Wethouder Norder stelt dat gezinnen die ruimer willen wonen daardoor in de stad kunnen blijven.

De verruimde mogelijkheden voor dakopbouw gelden onder meer voor de wijken Bezuidenhout, Loosduinen en Spoorwijk.

 

Den Haag wil braakliggende terreinen benutten

DEN HAAG – WestSite 01.01.06  De gemeente gaat braakliggende terreinen in Den Haag omtoveren tot ontmoetingsplaatsen, zoals kinderspeelplaatsen en sportveldjes. 

 Spoorwijk

 

De Haagse gemeenteraad is woensdag akkoord gegaan met het voorstel van de PvdA-fractie, waarvoor eerder al 150.000 euro is toegezegd door zowel het gemeentebestuur als de woningbouwcorporaties.

Besloten is om bouwkavels aan te pakken die al langer dan een half jaar braak liggen, omdat deze de leefbaarheid van wijken ernstig zouden aantasten. Omwonenden kunnen met voorstellen komen voor de inrichting van de braakliggende terreinen.

 

Man in gezicht gestoken na ruzie.

Den Haag Spoorwijk  28.01.06

 

Een 21-jarige Hagenaar is gisteren op de Sinjeur Semeynsweg door een 55-jarige plaatsgenoot in zijn gezicht gestoken na ruzie over een loslopende hond.Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.De politie kon de vermoedelijke dader in zijn woning aanhouden.

 

Getuigen kunnen bellen met bureau Laak 0900-8844

 

Bron: HC

Kinderen voorlezen in Spoorwijk

Kinderen voorlezen in Spoorwijkdi 27 sep 2005 - Marnix Norder  - In de bibliotheek in Spoorwijk heb ik vanmorgen samen met Marieke Bolle voorgelezen voor kinderen van groep 4. Het initiatief kwam van onze fractie (Murat, Marko, Marieke) om te zorgen dat ouders hun kinderen meer gaan voorlezen. Na één verhaaltje heb ik dan ook het boek overgedragen, dat stond in onze instructie.

Ik heb de kinderen gevraagd of ze vaker werden voorgelezen; dat was gelukkig wel zo. Elke week gaan ze naar de bibliotheek. Prima initiatief van de school, natuurlijk. Opvallend was de titels van de boeken die ze zich wisten te herinneren: Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en Ibbeltje…allemaal Annie M.G. Schmidt. Misschien heeft de voorleesmoeder goede herinneringen aan vroeger??

In elk geval kon ik een eigentijds verhaal voorlezen van het boek dat ik ook aan mocht bieden namens de fractie “Wat nou weer” van Selma Noort. Goed boek, lekker spannend. Aan de kinderen kun je merken dat ze het leuk vinden: ze gaan er helemaal in op. Goed begin van de maandag, en eens iets anders dan het staf-overleg dat ik normaal om 9 uur heb.

PvdA 25.05.05 Initiatief voorstel 'Tussen braak en bouw

Aanleiding
Er zijn in onze stad nogal wat bouwkavels waar lange tijd geen bouwactiviteiten worden ontplooid. Daar is wel al gesloopt, maar de nieuwbouw laat op zich wachten; de lege plekken in de stad. Met onkruid begroeid, gebruikt als vuilnisdump, vaak afgeschermd met ongastvrije hekken, slordig, smerig en desolaat. Dat er nog niet gebouwd wordt, kan aan van alles liggen; er is nog geen goedgekeurd bouwplan, de grond is niet bouwrijp, de geplande woningen vinden onvoldoende aftrek, betrokken partijen kunnen het niet met elkaar eens worden, of nog heel andere redenen.
Het gebeurt in alle wijken, maar in sommige valt het meer op dan in andere, en natuurlijk worden vooral de herstructureringswijken erdoor ontsierd: de Schilderswijk, Transvaal, Zuidwest.

Braakliggende bouwkavels moeten zo snel mogelijk weer worden bebouwd. En soms lukt dat ook: de herstructurering op verschillende plekken in Spoorwijk is een goed voorbeeld van bouw die direct volgt op sloop. Maar soms lukt het niet. Dit initiatief beoogt van de nood een deugd te maken en de lege plekken, die onvermijdelijk ontstaan als we wijken en buurten willen vernieuwen, een nuttige tijdelijke bestemming te geven, die deze plekken voor omwonenden aantrekkelijker maken. Tot er, liefst zo snel mogelijk, weer gebouwd wordt.

Tijdelijke inrichting van lege plekken
Dit initiatiefvoorstel voorziet in de aanschaf en het beheer van verplaatsbare speel-, oefen-, sport- en recreatieinrichtingen voor vier braakliggende bouwkavels. Met bijdragen van de gemeente, de drie Haagse corporaties, en de in Den Haag actieve projectontwikkelaars wordt een fonds gecreëerd van waaruit de gemeente op korte termijn verplaatsbare speelinrichtingen aanschaft voor de tijdelijke inrichting van vier braakliggende bouwkavels. Het kan om verschillende typen tijdelijke vormen van inrichting gaan. Den Haag scoort landelijk, en in vergelijking met de drie andere grote steden (onderzoek ANWB), laag wat betreft speellocaties. Bij de concrete invulling valt te denken aan sportfaciliteiten (schaatsbaan in de winter, bijvoorbeeld, en een fietsoefenbaan in de zomer), parkmeubilair, zelfs tijdelijke jongeren- en studentenhuisvesting behoort tot de mogelijkheden. Ook kan een lege plek met gras ingezaaid worden, kunnen er bloembollen worden gepoot of een wilde bloemenmix gezaaid. Een vriendelijke afrastering of omheining maakt evenzeer deel uit van de inrichting.

Als ‘proeftuinen’ worden in het jaar 2005 aangewezen:
1. Wolterbeekstraat (voorheen Poeldijksestraat)
2. Koppen van de Beeklaan (ter hoogte van de Loosduinsekade)
3. Erasmusgaarde
4. Spoorwijk (nader te bepalen lokatie)

Wij hebben ons verzekerd van het feit dat deze terreinen nog tenminste zes maanden onbenut blijven. Daarnaast is deze ‘open’ grond schoon, een andere voorwaarde waaraan voldaan moet worden.
Per locatie wordt de beste aanpak gezocht in relatie tot de (nabijheid) van de doelgroep, de omvang en fysieke kenmerken van de locatie, en de (afwezigheid van) andere voorzieningen in de buurt.

Beheer
Het onderhoud en beheer kan worden uitbesteed aan een Buurtbeheerbedrijf (dagelijks onderhoud) in combinatie met de productgroep Straten (veiligheid). Ook voor de financiering van dit beheer wordt uit het gemeenschappelijke fonds geput. Dit fonds wordt bij aanvang gevoed met € 300.000,--.

Uitvoering
Voor concrete afspraken per locatie over de aard en duur van de tijdelijke inrichting en het beheer van de tijdelijk ingerichte locatie organiseren de initiatiefnemers een fietstocht met de verantwoordelijke wethouder, vertegenwoordigers van de drie corporaties en de betreffende projectontwikkelaars langs de lege plekken, die als proeftuinen zijn aangewezen voor het jaar 2005. Tijdens deze fietstocht verklaren het bestuur en de corporaties hun intenties ten aanzien van alle vier de lege plekken om de situatie zowel tijdelijk als permanent voorspoedig op te lossen. Deze intenties bepalen ook de inzet van partijen bij de uitvoering van dit initiatief.

Financiële dekking
Voor het aanschaffen van een ‘mobiele’ inrichting voor vier braakliggende bouwkavels (pilot 2005) wordt eenmalig een gemeenschappelijk fonds van 300.000 euro gecreëerd. Dit fonds wordt beheerd door de gemeente Den Haag. Hiermee worden materialen gekocht, die solide, verplaatsbaar en attractief zijn vormgegeven. Vanzelfsprekend dienen aan te schaffen speelmaterialen aan de geldende voorschriften te voldoen.

Marieke Bolle en Murat Ersoy Raadsleden Den Haag

 

De mooie Keet in Spoorwijk.

Spoorwijk 27.04.05  Op het randje van  de gemeentegrens Den Haag/Rijswijk  ligt het Spoorwijkse jongerencentrum. Deze  bestaat inmiddels al weer zo'n 10 jaar. Vroeger stond er een houten voetbalkantine. Deze is later dienst gaan doen als het Spoorwijkse jongerencentrum. Een brand heeft de kantine  indertijd in de as gelegd. Vervolgens is er een groter gebouw voor terug gekomen. In de volksmond wordt deze ontmoetingsplek al jaren 'De Keet' genoemd.

Vanwege de  recente opknapbeurt hebben de jongeren van Spoorwijk wederom in de rommel te hebben gezeten. Ze zijn zeer trots op het resultaat van het vernieuwde jongerencentrum.  

Op woensdag 27 april stond de deur tussen 16.00 en 18.00 uur danook wagenwijs open.  De bewoners in de omgeving waren uitgenodigd om eens te zien wat er zoal  was veranderd in het jongerencentrum. Deze middag had een informeel karakter. Met als hoogtepunt de feestelijke onthulling van het kunstwerk achter de bar.  Prachtige schilderwerken van kunstenaar Muharrem Tektas.

Tegenwoordig hebben ze ook een eigen weblog. Kom eens langs op http://schimmelweg200.web-log.nl/ want ook jij hebt toch wel wat te vertellen?  

Het jongerencentrum wordt dagelijks gebruikt. Doordeweeks middels de vaste activiteiten vanuit Mooi Laak (voorheen Welzijn Laak) en in het weekend wordt het gebouw verhuurd aan de Turkse en Marokkaanse zelforganisatie. 

De bezoekers van het jongerencentrum zijn tussen de 12-20 jaar. Verder hebben ze voor de tieners (12-15 jaar) uit de wijk een aparte middag. Op de dinsdagmiddag kunnen zij terecht voor leuke activiteiten en toernooitjes.

Kom ook eens langs in het Jongerencentrum  De Keet gelegen aan  aan de Schimmelweg 200 te Den Haag.  Er is genoeg te doen elke dag.   

Kijk ook een bij:    http://dekeet0.tripod.com/page3.html 

Jan de Wandelaar 

Stadsgesprekken in Spoorwijk.

Spoorwijk 30.03.05  Den Haag stond van 26 maart tot en met 3 april 2005 wederom in het teken van de Haagse Ontmoeting. Gedurende die week waren er veel bijzondere activiteiten op het programma. Onder het motto 'De buurt, die maken we samen' werden op 30 maart ruim twintig bijeenkomsten georganiseerd, verdeeld over alle stadsdelen. Het doel van de Haagse Ontmoeting op 30 maart is dat Hagenaars met elkaar bespreken wat er is veranderd na november.

De eerste aflevering van de 'Haagse Ontmoeting' werd georganiseerd in november van het vorig jaar. Bewoners van Den Haag konden op bijeenkomsten overal in de stad hun hart luchten na de moord op Theo van Gogh en de politie-inval in de Antheunisstraat in het Laakkwartier. Zeker 1450 autochtone en allochtone inwoners van Den Haag hebben woensdagavond met elkaar gesproken over het wij-zij-gevoel in de Nederlandse samenleving. Zij deden dit vanaf 19:30 uur op diverse locaties in de stad, onder de noemer 'Haagse Ontmoetingen'. Directe aanleiding voor de gesprekken was de moord op cineast Theo van Gogh en de anti-terreuractie in de Antheunisstraat in het Laakkwartier. De bedoeling was dat de Hagenaars niet alleen emoties zouden spuien en ervaringen zouden delen, maar ook dat ze zouden bespreken wat ze zelf kunnen doen om nader tot elkaar te komen.

Ook in het wijkcentrum 'de Wissel' vond er zo'n ontmoeting plaats. De opkomst was rond de zestig mensen. De sfeer was goed, er werd veel gesproken over respect voor elkaar en hoe wij in Spoorwijk er naar kunnen streven om de kloof tussen autochtone Nederlander en allochtone Nederlander te verkleinen.  De reacties van een aantal sprekers gaven aan dat er flink wat emoties waren losgemaakt door de gebeurtenissen.

De tweede ontmoeting vond plaats op 30 maart om. Het meest opvallende was de ontspannen sfeer en het aantal bezoekers. De op ruim twintig locaties in Den Haag gehouden 'Haagse ontmoetingen' trokken deze keer namelijk zo'n 275 belangstellenden. In  het Vadercentrum waren er zo'n dikke  25 bezoekers. Terwijl deze keer  er in de Wissel zo'n 20 bezoekers waren waaronder Burgemeester Deetman, Raadslid Tineke van Nimwegen, mensen van OCW, het CDA en BOOG en de wijkagenten.

Tijdens de opening door Leendert Verzijden van OASE werd de vraag gesteld "Hoe staan we nu".  Gezien de kleine opkomst kon de conclusie worden getrokken dat de spanning in de wijken en buurten is afgenomen sinds november en er minder behoefte is om gevoelens te uiten. En dat 'De voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal diezelfde avond ook een rol zal hebben gespeeld'.
Uit de reacties van de aanwezigen bleek over het algemeen dat de sfeer op straat weer min of meer het "oude" was. De spanningen daar is niet zoveel meer van te merken. Het gewone leven gaat dus weer verder. Wel werd de toezegging gedaan dat er bij wijze van "Vinger aan de pols" toch nog wel een vervolg gaat komen op de Stadsgesprekken.

De ontmoetingen leverden in ieder geval  verschillende concrete ideeën op om nader tot elkaar te komen. Zo wil men in Laak een buddyproject beginnen, waarbij succesvolle ondernemers een jongere onder hun hoede nemen. Ook zijn er plannen voor een 'eten-bij-de-burenproject', wijkschoonmaakacties, wijkfeesten en een sportieve stratenstrijd. Daarnaast werd het idee geopperd om positieve  actie te ondernemen om bedrijven te stimuleren allochtonen scholieren meer behulpzaam te zijn bij het vinden van stageplekken.

Het geheel werd ontspannen beëindigd met een geanimeerd gesprek met de heer Deetman over de val van Thom de Graaf van D66 en zijn Burgemeestersplannen. Voor Spoorwijk geen probleem daar wij onze gekozen Kinderburgemeester Henkie hebben.

Jan de Wandelaar

Wethouder fietst door Spoorwijk

Spoorwijk Den Haag.  Op 21 maart j.l. fietsen er een aantal belangrijke lieden door Oud en Nieuw Spoorwijk om met eigen ogen te zien hoe de wijk erbij ligt op deze eerste lentedag. Wethouder van Ruimtelijke Ordening Norder met zijn adviseur en stadsdeelcoördinator Laak Elhouari brengen o.a. een bezoek aan de Wissel waar de Bewonersorganisatie uitleg geeft over de wijk.
De onderwerpen, die besproken worden zijn de aanloopproblemen in de nieuwbouw, de afbraakproblemen in de oudbouw. De parkeerdruk rond C1000 en het noemen van twee straten van fase drie naar de overleden oud-voorzitter en secretaris van BOS, de heren Piet van Goch en Joop Hoekstra.
Ook wordt het station Moerwijk, toch een leuk en handig stationnetje, weinig gebruikt. Hoe zou dat komen? Reizen de Spoorwijkers nooit met de trein? Gaan ze liever met hun eigen auto? Of is het te ver lopen? Het is gauw een wandelingetje van een kwartier en bus 18, de enige lijn van het openbaar vervoer, die door de wijk loopt, stopt er niet. Ook vinden sommige mensen het 's avonds een "enge plek", maar dat zou je van alle stations wel kunnen zeggen. De meeste mensen hebben er nog nooit iets "engs" meegemaakt.
Ondanks, dat er nog wel problemen zijn vinden veel bewoners Spoorwijk de laatste jaren echt verbeterd in sfeer en uiterlijk.
De bijeenkomst eindigt met een feestelijke lunch, en over 6 weken komen de wethouder en de stadsdeelcoordinator weer terug, op de fiets!

Eetgelegenheid in Spoorwijk overvallen

dinsdag 1 februari 2005, Residentie.net
Een eetgelegenheid aan de Haagse Van Zeggelenlaan (Spoorwijk) is maandagavond overvallen door twee gewapende mannen.

De twee mannen kwamen de zaak binnen en bedreigden het aanwezige personeel. Met een (onbekend) geldbedrag hebben zij de zaak weer verlaten. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met Bureau Laak 0900-8844.

Nieuwe Stadsprijs voor Nieuw Spoorwijk
Den Haag WestSite 26.11.04   - De vernieuwing van de Haagse wijk Spoorwijk is bekroond met de Nieuwe Stadsprijs. Wethouder Norder riep het project van woningcorporatie Vestia gisteren uit tot winnaar. De Nieuwe Stadsprijs is een initiatief van de gemeente Den Haag. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste vernieuwingsplan in de stad. Volgens de jury is Nieuw Spoorwijk een geslaagd voorbeeld van een succesvolle herstructurering van een woonwijk. De renovatie van Spoorwijk wordt in drie fasen uitgevoerd. In totaal sloopt Vestia zo'n 1300 woningen, die plaats moeten maken voor 800 nieuwe huizen. De eerste fase is al afgerond.

Uitzendingen Haagse wijkradio via Residentie.net

vrijdag 1 oktober 2004, Residentie.net

In oktober en november begint het nieuwe multimediacentrum van Stadsomroep Den Haag met radio-uitzendingen vanuit de Haagse wijken.

De uitzendingen, die worden gepresenteerd door Hans Pars, zijn behalve via de kanalen van Stadsomroep Den Haag ook te volgen via Residentie.net.

Voor de experimentele uitzendingen werkt de stadsomroep samen met Residentie.net en de gemeente Den Haag. Radio via Internet maakt deel uit van de multimediale faciliteiten die het multimediacentrum en Residentie.net aanbieden aan de Haagse gemeenschap.

Hans Pars (bekend van het radioprogramma Het gesprek van de dag) zal als presentator lokaal nieuws, wijkactiviteiten, klachten, stadsdeelinformatie, wijkgeschiedenis, kunst en cultuur en ook sport, spel en beweging met wijkbewoners onder de loep nemen. Geen radio op afstand maar radio om de hoek. Het is letterlijk ‘u vraagt, wij draaien’, want iedere luisteraar met een stapeltje cd’s onder z’n arm is welkom.

In het totaal zullen er negen uitzendingen plaats hebben, op 4, 5, 18 en 19 oktober en 1, 2, 15, 16 en 30 november, steeds tussen 13.00 en 17.00 uur. De uitzendingen zijn vanaf verschillende locaties in Den Haag.

Duurdere woningen na sloop van 95.000 huizen

DEN HAAG | HC 20.09.04  In 56 wijken in de vier grote steden en 26 middelgrote gemeenten gaan in totaal 95.000 huizen tegen de vlakte. Daarvoor komen ongeveer 115.000 vaak duurdere huur- en koopwoningen in de plaats.

Dat schrijft minister Dekker (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer. De operatie moet de leefbaarheid in onder meer Crooswijk-Noord in Rotterdam en Spoorwijk in Den Haag bevorderen.

In de betreffende wijken wonen in totaal ruim een miljoen mensen in bijna 540.000 voornamelijk kleine en goedkope huurwoningen. Door de eenzijdige bevolkingsopbouw, met een hoog percentage kansarmen, staat de leefbaarheid in de wijken onder druk, aldus de minister. Ze wil snel afspraken maken met alle wijken om de maatregelen door te voeren.

Voor 23 wijken heeft het ministerie al afspraken gemaakt met de gemeente en woningcorporaties. Wijken waar voor het einde van het jaar geen afspraken zijn gemaakt, komen mogelijk niet meer in aanmerking voor subsidies voor de '56-wijken-aanpak', aldus Dekker. Het Rijk draagt 100 miljoen euro bij aan 'extra versnellende maatregelen' in de betreffende wijken.

Woningcorporaties moeten volgens de minister meer investeren in verbetering, sloop, herbouw en leefbaarheid in de wijken. Daar moeten ook winkels, pleinen, straten en groenvoorzieningen worden opgeknapt en moeten meer jongeren- en speelvoorzieningen, huismeesters en maatschappelijke opvang komen. Bewoners die door de sloop en nieuwbouw tijdelijk hun huis uit moeten, krijgen een verhuiskostenvergoeding van minimaal 5000 euro.

Tot de wijken behoren verder onder meer Amsterdam-Zuidoost en -Noord, Transvaal in Den Haag, Dordrecht-West, Lewenborg in Groningen, de binnenstad van Helmond, Hoogvliet in Rotterdam, Nieuwland/Groenoord in Schiedam en Zuilen/Ondiep in Utrecht. | ANP

Plannen bewonersparticipatie in commissie

vrijdag 17 september 2004, Residentie.net

De commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen- Ypenburg bespreekt in haar komende vergadering - 22 september a.s. - de plannen voor het stimuleren van bewonersparticipatie. De vergadering begint om 09.00 uur.

De gemeente wil het vrijwilligerswerk stimuleren door proffesionele hulp te bieden aan de bewonersorganisaties.

Verder is zij van plan om sneller te reageren op voorstellen uit de buurt en deze ook zoveel mogelijk uit te voeren. Ook wil zij een speciale ambtenaar aanstellen die helpt bij het maken van de voorstellen en de uitvoering ervan coordineert. Ten slotte bespreekt de commissie het plan om de stichting BooG (stichting voor hulp aan bewonersorganisaties) een hogere subsidie toe te kennen.

Commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidscheveen- Ypenburg, woensdag 22 september 09.00 uur; raadzaal stadhuis.

De vergadering is rechtstreeks te volgen via deze site. Voor meer info kijk ook op teletekstpagina 141 van Infothuis. 
 

Nieuwe Stad Prijs o.a Nieuw Spoorwijk

donderdag 16 september 2004, residentie.net


Ook het Burgemeester de Monchyplein is genomineerd voor de Nieuwe Stad Prijs 2004.

De jury van de Nieuwe Stad Prijs heeft de vijf bouwwerken genomineerd waaruit zijzelf en het Haagse publiek de komende tijd het meest aansprekende project kunnen kiezen. Tot de genomineerden hoort ook de binnenkort te openen tramtunnel.

In de race om de stadsvernieuwingsprijs zijn de Pius X-kerk aan de Oorden, Nieuw Spoorwijk, het Burgemeester de Monchyplein, de Driehoekjes en het Souterrain.

Daarnaast is er ook een aparte prijs waarom drie kleinschaliger projecten strijden. Het zijn het Tesselseplein in Duindorp, de 'helende tuin' aan de Guntersteinweg en het beeldenterras bij het museum Beelden aan Zee.

De projecten worden ondermeer gepresenteerd in de Stadskrant en op
denhaag.nl. Hagenaars kunnen daar ook meestemmen voor de publieksprijs.

Eind november maakt de jury de winnaars bekend en de voorzitter, wethouder Hilhorst, reikt dan tijdens een officiële bijeenkomst de prijzen uit.

Enquete / Last van burengerucht
Meer klachten in rijtjeswoningen dan in flats
van onze verslaggever
2004-05-05 Volkskrant  - lezersreacties op dit artikel (13)

AMSTERDAM - Meer dan een miljoen Nederlanders hebben vaak of regelmatig last van de buren. Zo'n 2,5 miljoen volwassenen ervaren soms burenoverlast. De grootste bron van ergernis is geschreeuw, geruzie en gepraat.


Dit blijkt uit een steekproef van TNS Nipo. Het bureau ondervroeg 537 volwassenen over hun relatie met de buren.

Bijna 40 procent van de jongeren (tot 34 jaar) kent de buren niet of oppervlakkig. Ouderen weten vaak beter wie er naast hen woont: één op de drie 55-plussers kent de buren goed. Mensen die hun buren kennen klagen beduidend minder vaak.Na geschreeuw, scoren muziek apparaten en de televisie hoog bij de groep die zich vaak of geregeld ergert aan 'herrie van hiernaast': 44 procent klaagt daarover. Drie op de tien mensen hebben last van de kinderen van de buren, 11 procent noemt stank en 5 procent hondengeblaf.

In de grote steden hebben bewoners meer dan gemiddeld last van gebonk uit stereo of tv: ruim zes van de tien stadbewoners die zich vaak of geregeld aan de buren storen, maken melding van overlast van muziekapparatuur.

Ouderen kennen hun buren vaak beter en hebben waarschijnlijk daardoor ook veel minder problemen: 83 procent meldt zelden of nooit last te hebben van de buren. Burenoverlast komt wel vaker voor in de grote steden. Ruim 30 procent van de stedelingen heeft soms last van de buren; dat is 10 procent meer dan het landelijke gemiddelde. Opvallend is dat mensen in rijtjeshuizen het vaakst last hebben van de buren, meer nog dan flatbewoners. Van de rijtjesbewoners heeft 12 procent vaak of regelmatig klachten.Maar flatbewoners kennen hun buren doorgaans minder goed, blijkt uit het onderzoek. Van de bewoners van een etagewoning met vier woonlagen, kent slechts 12 procent de buren goed, het gemiddelde ligt op 29 procent. Ruim 30 procent van de flatbewoners kent zijn buren niet of alleen van het groeten in de lift, het gemiddelde ligt op 15 procent.

 
Reacties:

Burengerucht komt regelmatig voor Veel kan voorkomen worden door een beter beleid betrokkenheidvan de woningbouw ver. en door open gepraat met mekaar geen roddelpraat over heimelijke brieven achter mekaars rug om! Natuurlijk een beetje irritatie ach ....dat hoort erbij -maar veel is niet nodig zo blijkt als men niet afgaat op achterklap,roddelpraat maar mekaar maar gewoon openlijk benaderd en zegt waar het over gaat dan valt het vaak mee Gewoon weer ff praten zo nu en dan ,kopje koffie doet wonderen!
ruben (05-05-2004, 08:15:12 uur)

Jammer dat in het verwante artikel vandaag in Trouw niet even vermeld wordt dat in de wijk Holendrecht waar de maatschappelijk werkster van de Algemene Woningbouw ver de portiekflats bezoekt, vele ex bewoners van gesloopte Bijlmerflats gehuisvest zijn. Ik heb jarenlang bij deze woningbouwver gehuurd en heb door deze demografische oorzaken buurten zien veranderen.Woningbouwver kunnen zelf veel hier aan doen doen door niet blindelings mensen van allerlei pluimage bij elkaar te plaatsen en dan te verwachten dat het dan wel goed gaat. Natuurlijk botst dit met de regels van woningtoewijzing, maar daar moet dan maar eens naar gekeken worden. Als dit zo doorgaat, zijn er straks echt aso-containerwoningen nodig. Heb zelf jaren boven aso familie gewoond, kan alleen maar bevestigen: het is een aanslag op je gezondheid, relatie en werk
politiekdakloos (05-05-2004, 09:04:20 uur)

Ook mijn gezin is beschuldigd voor het veroorzaken van overlast, maar nooit een directe beschuldiging, wel eens zeuren over een incident, en dan ineens een brief van de verhuurder alsof we grote criminelen zijn!
Contact en een gesprek met de wijkagent en met de betrokken buren is ook niet echt wat ik er van verwacht had, er zijn wat vage klachten naar voren gekomen, maar niet iets waar we iets aan kunnen doen, of dingen waar we allang zelf iets aan hebben gedaan. Ook veel dingen die niets met overlast te maken hebben en roddels! De wijkagent heeft zelfs een buurtonderzoek gedaan naar ons en heeft daarmee toch onze privacy geschonden. Hij vond ons niet lekker in ons vel zitten, en dat maakt een negatieve indruk!! Maar als dat ook al onder overlast valt dan zal ik voortaan lachend rond mijn huis verblijven en zeggen dat de rest van het gezin dit ook moet doen. "Ik heb m"n masker opgezet en als mijn vrienden .."
Yvonne.

Yvonne (05-05-2004, 09:14:09 uur)

inderdaad wij gaan er nu voor verhuizen niet verstandig in deze tijden van absurde koopprijzen maar we kunnen er niet meer tegen.woningstichting doet er niks aan.er is geen andere oplossing dan zelf weg te gaan omdat je leefgenot word aangetast.
rebecca (05-05-2004, 10:09:23 uur)

Deze cijfers vallen mij nogal mee. Volgens mij is het voor een groot deel symptomatisch voor deze tijd. Zo lijkt ook 75% van de weggebruikers zich te storen aan de andere weggebruikers; blijken veel werknemers zich te storen aan hun collega"s, en hebben mensen in het algemeen meer last van andere mensen, in welke situatie dan ook. Dit zit hem volgens mij vaak niet zozeer in die andere mensen, maar veeleer in degenen die de overlast ervaren. De gevallen waarin sprake is van werkelijke overlast niet te na gesproken, natuurlijk.
MisschienWelGekMaarNietDom (05-05-2004, 11:00:42 uur)

Heb ongeveer 15 jaar last gehad van buren.
Heeft volgens mij alles te maken met de gebrekkige opvoeding en gering beschavingsniveau van sommige nederlanders.

pibloqtoc (05-05-2004, 11:17:45 uur)

In vooroorlogs Amsterdam hoorden we de benedenbuurvrouw het hoogste lied galmen door de planken vloeren heen. Toen ik zelf getrouwd was, bleek onze benedenbuurvrouw blokfluitles te geven en onze bovenbuurman rond middernacht houtjes te hakken op het balkon om de volgende ochtend de kachel mee aan te maken. Toen de mensen een tv en geluidsapparatuur konden bekostigen, bleken de voor- en na- oorlogse woningen hier niet tegen bestand. Gehorigheid troef. Die buurvrouw van voor den oorlog werd vanzelf moe van haar gezang, maar electronische apparatuur nooit. Er zijn mensen die zich niks van anderen aantrekken en mensen die wel met anderen rekening houden. Denk aan het verkeer. Wie zelf schofterig rijdt, toont zich het felst verontwaardigd als hijzelf een keer geen voorrang krijgt bij een wegversmalling. Hondengeblaf klinkt de baasjes als muziek in de oren, maar als jouw kinderen wat luidruchtig zijn, krijg je meteen de vraag of ze het niet wat rustiger aan kunnen doen.
kremer (05-05-2004, 11:29:01 uur)

Maar zelfs als overlast in iemands hoofd zit, dan is die wel reëel. Wat voor mij geen herrie is, is dat voor een ander wel en omgekeerd. Ik ken in mijn buurt een hoop mensen waarvan ik vind: tsja, als je je daar aan ergert, moet je NIET in de Rotterdamse binnenstad wonen. Maar dat denk ik wel, maar het heeft geen zin om dat te zeggen. Nee, het gaat er om dat je elkaar serieus neemt want stel dat JIJ later zelf ineens dat gevoel krijgt van overlast door buren en niet serieus te worden genomen?
Ik neem mijn buren serieus en word dus zelf ook serieus genomen. Feestje? Licht de mensen op tijd in. Boren op zondag? Vertel het ze een paar dagen van tevoren. Er wordt een hoop onnodig leed mee voorkomen. Alleen, dit soort en in mijn ogen normale vormen van overleg zijn - en dat besef ik terdege - niet afdoende om overlast door asocialen weg te nemen.

nuance (05-05-2004, 11:59:17 uur)

Na vier jaar lawaaioverlast die uitmondde in regelrechte burenterreur, is de situatie hier sereen en rustig.
Dit omdat wij simpelweg weigerden deel uit te maken van al die krantenberichtje met steevast hetzelfde einde: "Alle bevoegde instanties waren op de hoogte maar grepen niet in".

Wij namen het heft in eigen handen en besloten NIET mee te gaan in deze "angstmaatschappij" waar iedereen bang is voor elkaar, of bang is om niet meer "aardig" gevonden te worden.
Als Zelfs de veel te vaak toegestroomde politie deze zelfde angst uitstraalt...Het is over het algemeen ook schokkend om te zien hoeveel er gepikt, geslikt en geaccepteerd wordt.

Uiteindelijk hebben we op niet mis te verstane wijze de buren én de "bevoegde instanties" laten weten dat we niet buigen voor de "gezelligheid " die een ander ons op dringt!

Onze fout: "Ach buurvrouw, mag de muziek ietsje zachter alsjeblieft"?

bhenky (05-05-2004, 12:28:20 uur)

Er wordt vergeten dat burengerucht ook veroorzaakt wordt door slechte bouw.
Slecht geisoleerde huizen.
Ik heb vroeger ook in zo"n huis gewoond.
Vaak kon je de buren letterlijk verstaan als ze aan het praten waren. Ik woon nu in een apartement. Dikke muren goede isolatie.
Ik heb mijn buren nog nooit gehoord en zij mij niet.
Verder is al;s je in een rijtjes huis en apartement woon het logisch dat je zo nu en dan iest van elkaar hoort.
Dat is de consequentie daarvan.
Ik heb ook gepensioneerde buren gehad die hadden niets te doen en stoorde zich aan elk geluid van de buren. Het is ook vaak een kwestie van mentaliteit.

jansen (05-05-2004, 12:45:37 uur)

We hebben dus minstens een miljoen containers nodig voor die aso"s.
Bukowsky (05-05-2004, 13:52:18 uur)

Heeft volgens mij alles te maken met de gebrekkige opvoeding en gering beschavingsniveau van sommige nederlanders, schreef iemand,daar ben ik het helemaal mee eens!! Mijn buren gaan gelukkig, na vier jaar, verhuizen, helaas pas volgend jaar. Is de maatschappij medeverantwoordelijk voor de opvoeding, van wie, de ouders of de kinderen ?? als je het waagt wat te zeggen krijg je een grote bek
balmuis (05-05-2004, 15:02:29 uur)

Ik vind de conclusies over 2,5 miljoen mensen dit-en-dat wel wat stellig voor een steekproef met ruim vijfhonderd mensen...
Het zal wel...

Vincent (05-05-2004, 15:09:06 uur)

Meisje beschoten 

22 november 2003

Een dertienjarig meisje uit Spoorwijk is gisteravond tijdens het uitlaten van haar hond in haar arm geschoten. Ze wandelde in het parkje langs de Sinjeur Senmeijnstraat toen ze zonder aanleiding werd beschoten. Het meisje is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is begonnen met een buurtonderzoek.   

Flatgebouw nieuwbouw mei volgend jaar opgeleverd

21 november 2003

Het ovale flatgebouw dat bij station Moerwijk gebouwd wordt en aan vele Spoorwijkers een nieuw huis gaat bieden, wordt later dan verwacht opgeleverd. Zoals het nu uitziet, kunnen de eerste bewoners vanaf mei 2004 deze nieuwe woningen gaan betreden. Het verhoogde geluidsscherm dat langs de treinbaan wordt gebouwd, wordt echter eerder opgeleverd dan verwacht. Dit zal eind maart 2004 gereed zijn. 

C1000 sponsoort feestweek

17 november 2003

Op een aantal evenementen tijdens de feestweek in november was er duidelijk een vlag van de Spoorwijkse C1000 supermarkt aanwezig. Meneer Van, de bedrijfmanager van C1000 was zo vriendelijk om diverse goederen beschikbaar te stellen. Zo was er limonade voor de kinderen en lekker snacks tijdens de feestavonden. De supermarkt wil graag positief betrokken zijn in de wijk. 

Groot vrijwilligersfeest in Spoorwijk

15 november 2003

Veel van de activiteiten in Spoorwijk draaien op vrijwilligers. Dit mag niet alleen best eens gezegd worden, maar ook gevierd worden. Als bedankje voor de geweldige inzet van vrijwilligers in de feestweek ’10 jaar Nieuw Spoorwijk’ en eigenlijk de gehele inzet van vrijwilligers in het jaar 2003 was er op vrijdagavond 14 november een geslaagde vrijwilligersavond. Volgens de mensen die aanwezig waren, was het als vanouds gezellig. Met dank aan de leefbaarheidcoördinator, het ouderenwerk in de Wissel en de bewonersorganisatie die dit mogelijk gemaakt hebben. 

Transfer Laak geopend

12 november 2003

Na een opstartfase is het pand van het hulpverleningsproject voor jongeren Transfer aan de van Zeggelenlaan 90 op 1 oktober geopend. Transfer biedt kortdurende (3 maanden) intensieve hulpverlening (bijna dagelijks) aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar met wie het op verschillende leefgebieden niet zo lekker gaat. Voor meer informatie kunt u langs komen in het nieuwe pand aan de van Zeggelaan 90. 

Ledeganckplein kan gebruikt worden als golfcourse

1 november 2003

De huismeester van de Wissel heeft een brief naar de burgemeester en wethouders geschreven dat het hele plein vol gevaarlijke kuilen zit. Oudere mensen met rollaters vallen regelmatig. Zou de gemeente hier wat aan doen of kan er beter een golfcourse van gemaakt worden? 

Buurtbewoners kraken huis voor uitgezet gezin

25 oktober 2003

Bewoners van de Dr. Schaepmanstraat hebben een woning in hun straat gekraakt om uitzetting van een gezin te voorkomen. Hierbij werd de straat tijdelijk afgesloten. Een Iraans gezin met drie kinderen is het huis uitgezet, omdat de huur niet werd betaald. Volgens de buurtbewoners is dit buiten de schuld van het gezin om gebeurd. De beloofde hulp voor het invullen van de huurformulieren zou nooit verkregen zijn. Daarnaast zou de vorige bewoner torenhoge onbetaalde rekeningen hebben achtergelaten. De bewoners zeggen door te gaan met hun actie tot het Iraanse gezin het huis weer terugkrijgt. Het uithuis geplaatste gezin heeft mede hierdoor een nieuwe woning aangeboden gekregen. (bron TV West) 

Landelijke politiedag, ook in Laak

13 oktober 2003

Zaterdag 11 oktober j.l. was er in het politiebureau Laak een open dag. Mensen kregen een rondleiding waarbij ze ook diverse informatiestands konden bezichtigen. Voor de kinderen was er een politieauto, een motor en een ME busje waar ze in mochten zitten en tot groot plezier van de kinderen de sirene keer op keer mochten uitproberen. 

Voor bankjes kan je lang wachten

5 oktober 2003

In het voorjaar zou er door stadsbeheer op verzoek van de Turkse gemeenschap en de bewonersorganisatie twee bankjes geplaatst worden in de speeltuin Trijntje voor de Wissel. Dan konden de Turkse vrouwen en andere moeders gezellig dit voorjaar en in de zomer op deze bankjes zitten. Het liep een beetje uit. Voor de zomervakantie zouden ze er zeker staan. Nu in november staan ze er nog niet. Maar wie weet, hopelijk voor volgend jaar zomer? 

Eerste bewoner van vernieuwde Spoorwijk

30 september 2003

Aan de eerste nieuwe bewoner van de Haagse wijk Spoorwijk heeft wethouder Hilhorst maandag de sleutel overhandigd. De Haagse wijk Spoorwijk ondergaat op dit moment een gedaanteverwisseling. Daarbij worden zo'n 1300 woningen gesloopt om plaats te maken voor 800 nieuwbouwwoningen. Duurzaamheid en milieu krijgen aandacht door hergebruik van onder meer keukens en wastafels uit de gesloopte woningen en het gebruik van zonnecollectoren voor energie. De woningen worden voorzien van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen. De oplevering van de eerste woningen is slechts het begin van de vernieuwing. In deze eerste fase gaat het om in totaal 121 eengezinswoningen in de koopsector, 119 appartementen en 31 eengezinswoningen in de huursector. (bron TV West) 

Klagen over tekort aan parkeerplekken

21 september 2003

Bewoners in Spoorwijk hebben geklaagd over het verkopen van auto’s op de openbare weg. Ze vinden dat hierdoor een tekort aan parkeerplekken ontstaat. De particuliere verkopers zetten hun auto’s namelijk op de gewone parkeerplaatsen neer. Het gemeentebestuur wil dit verbod in onder andere de Schilderswijk en Spoorwijk invoeren, maar de heer Henk Kool, PvdA fractievoorzitter uit de Haagse gemeenteraad vindt het verbieden autohandel op de openbare weg te ver gaan. De heer Kool vindt dat er in plaats van een verbod een alternatieve locatie gezocht moet worden voor de handel. (bron TV West) 

Nieuwe bewoners van Spoorwijk krijgen welkomspakket

4 september 2003

De bewonersorganisatie is bezig om een welkomspakket samen te stellen voor de nieuwe bewoners die vanaf de komende maanden in het nieuwbouwgebied komen wonen. De bedoeling is om deze nieuwe mensen persoonlijk een tasje te overhandigen met zoveel mogelijk informatie over organisaties en winkels in de wijk. 

Groot feest in verband tien jaar vernieuwing Spoorwijk

1 september 2003

In de eerste week van november organiseert een groottal Spoorwijkse organisaties een feestweek voor alle Spoorwijkers. Deze feestweek viert tien jaar vernieuwing in Spoorwijk en vindt plaats in het gebouw de Wissel, dat rond deze tijd ook tien jaar bestaat. Het belooft een wervelende week te worden met activiteiten die alle bewoners in de wijk zeker zullen aanspreken. 

Grote straatbarbeque voor bewoners Schimmelweg

22 juli 2003

Overal op de stoep stonden tafels en stoelen. Op de grote steenblokken op de weg stonden drie grote barbecues met heerlijk ruikend vlees. Meer dan honderd mensen deden mee aan een grote straatbarbeque voor de bewoners in de Schimmelweg. De barbecue was georganiseerd door wijkgemeente In de Praktijk als afsluiting voor de kinderactiviteitenweek. Met de hulp van een tiental Engelse jongeren die gedurende deze week mee hadden geholpen met allerlei activiteiten voor de kinderen, kon ook deze straatbarbecue een groot succes worden.

Maar niet alleen de bewoners van de Schimmelweg hadden deze zomer een lekkere barbecue. Zaterdagavond 16 augustus organiseerden vrijwilligers vanaf het Zandje een barbecue voor alle kinderen die deze zomer met activiteiten op het Zandje mee gedaan had. Het werd een gezellige avond waarin tussen de vijfenveertig en vijftig kinderen mee aten. 

Spoorwijk zamelt 650 euro in voor Mappa Mondo

22 juli 2003

Terwijl de dozen voor het kartonnen dorp in Spoorwijk zich op stapelen, waren een aantal vrijwilligers en een tiental kinderen druk bezig met het inzamelen van geld voor Mappa Mondo. Niet alleen hele straten, zoals bijvoorbeeld de Schaepmanstraat sponsorden mee, maar ook de meerderheid van de winkeliers aan de Gouveneurlaan. Dinsdagavond 15 juli werden er van deze dozen hutten gemaakt om hierin te overnachten. Kinderen uit Spoorwijk gingen voor een nacht in een slaapzak, zonder luchtbed of kussen in een doos in de openlucht slapen. Dit deden zij als sponsoractie voor Mappa Mondo, het gezinsvervangende huis voor ernstig zieke kinderen, dat op de rand van Spoorwijk en Rijswijk staat. Samen met elkaar brachten zij 650 euro voor Mappa Mondo op. 

Spoorwijk krijgt haar eigen dierentuin

21 juli 2003

Vanaf deze zomer zijn er allemaal wilde dieren uit de dierentuin te bezichtigen in Spoorwijk. In het kader van de kinderactiviteitenweek georganiseerd door de Spoorwijkse bewonersorganisatie en wijkgemeente In de Praktijk gingen Spoorwijkse kinderen met een groep Engelse jongeren de houten panellen van diverse slooppanden beschilderen met het thema 'de dierentuin'. Apen, leeuwen, nijlpaarden, olifanten, maar ook vissen en papagaaien zijn te zien op diverse slooppanden in de Hazebroekstraat, Multatulistraat en de Jonathanstraat. Drie hele mooie tekeningen zijn te bezichtigen op het voormalige winkelbedrijf ‘firma Thalen’ aan de Alberding Thijmstraat. Woningbouwvereniging Vestia is de sponsor achter dit project. 

Kinderen halen geld op als zwerver

16 juli 2003

Den Haag - Zo'n vijftien kinderen hebben de nacht van dinsdag op woensdag in Den Haag doorgebracht als zwerver. De kinderen sliepen in kartonnen dozen. Buurtbewoners sponsorden de actie.
De opbrengst van vijfhonderd euro die met de actie is binnengehaald gaat naar het Mappa Mondoproject van het rode kruis, een tehuis voor ernstig zieke kinderen die geen ondersteuning hebben van ouders of verzorgers. De dozenactie maakte onderdeel uit van de activiteitenweek in de wijk Spoorwijk.
(Bron: TV West) 

Actieweek voor kinderen in de zomervakantie

12 juli 2003

Deze zomervakantie organiseert de bewonersorganisatie een spetterende vakantieweek voor kinderen in Spoorwijk. Naast excursies naar interessante en leuke plekken in en rond Spoorwijk zullen er spelactiviteiten zijn, een kinderrommelmarkt en vele andere kinderactiviteiten. Deze actieweek valt waarschijnlijk in de eerste of tweede week van de zomervakantie. Meer informatie volgt later. 

Informatieboekje over leefbaarheid in de wijk

15 juni 2003

Vanuit de bewonersorganisatie Laak Centraal is er onlangs een boekje gepubliceerd over de leefbaarheid in de wijk ‘Op weg naar een veilig en leefbaar Laak Centraal’. De bewonersorganisatie in Spoorwijk vond dit zo goed initiatief dat ze in samenwerking met de leefbaarheidscoördinator na de zomervakantie een dergelijk boekje voor alle Spoorwijkers hoopt uit te geven. Naast het boekje over de leefbaarheid komt er voor alle nieuwe en huidige bewoners een folder met daarin alle interessante informatie over organisaties, scholen, winkels in Spoorwijk. 

Verhuizen vanuit het sloopgebied

7 juni 2003

De meeste bewoners van het sloopgebied 2 hebben we afgelopen weken van Vestia een aangetekende brief gekregen dat ze voor 31 augustus hun huis moeten verlaten. Dit heeft veel losgemaakt bij sommige mensen. Velen van hen wonen al jaren in Spoorwijk. Vooral onder de ouderen ons hen heerst een zorg waar zij nu terecht gaan komen. Voor sommigen ligt hun hele sociale leven in Spoorwijk; in hun contacten met de buren, de Wijkplaats en in de Wissel. Daarnaast is er natuurlijk ook de vraag en zorgen rond de verhuizing. 

Geen beheer meer in het weekend in Speeltuin Trijntje

2 juni 2003

Wegens omstandigheden is er vanaf het begin van de zomervakantie op zaterdag en zondag geen beheer meer in speeltuin Trijntje aan het Ledeganckplein. Gelukkig zijn de beheerders er nog wel tussen maandag en vrijdag om de speeltuin schoon te houden en te beheren. Als er geen beheer is, is het hek van de speeltuin op slot. Dit betekent niet dat mensen niet de speeltuin in mogen. Het hek is er hoofdzakelijk om kleine kinderen te beschermen en scooters buiten te houden. Voelt u zich dus gerust vrij om ook op zaterdag en zondag de speeltuin te bezoeken. 

Ongelukken kruising Hazebroekstraat / Alberding Thijmstraat

1 juni 2003

De afgelopen weken zijn we in Spoorwijk tot drie maal toe opgeschrikt door een ongeluk op de kruising Hazebroekstraat / Alberding Thijmstraat. Na het derde ongeluk vermeldde Radio West dat Gemeente Den Haag geen veranderingen op de kruising wil gaan aanbrengen. Vanuit de Bewonersorganisatie in Spoorwijk hebben we contact opgenomen met de stadsdeelcoördinator Laak die beloofd heeft om nog eens naar deze kruising te laten kijken. 

Grandioos feest in de dr. Schaepmanstraat

22 mei 2003

Woensdag 21 mei was het een grandioos straatfeest in de dr. Schaepmanstraat. Gelukkig was het deze dag mooi weer. Het feest begon om 13.00 uur met spelletjes voor de kinderen. Vele bewoners uit de straat hielpen hierbij mee. Er was een groot luchtkussen. Kinderen konden onder andere op een pony rijden, zich laten schminken, snoephappen en grabbelen in een grabbelton. ’s Avonds was er live muziek, dansen, karaoke. Om elf uur ’s avonds hielpen de bewoners gezamenlijk mee om de straat schoon te maken. 

Internationale hapjesmiddag in de Praktijk

17 mei 2003

Tweede Paasdag hield wijkgemeente In de Praktijk een internationale hapjesmiddag voor alle wijkbewoners. De bedoeling van de middag was dat bezoekers hartige of zoete hapjes uit hun eigen cultuur mee zouden nemen om dit met elkaar te proeven. Het werd een geslaagde middag. De tafels stonden vol met de lekkerste hapjes uit alle culturen in Spoorwijk. Vanwege het prachtige weer kon iedereen op het terras in de tuin zitten en genieten van de diversiteit in de wijk. 

Nieuws uit de speeltuin Trijntje

14 mei 2003

Over de komende weken vinden er een aantal veranderingen plaats in de speeltuin Trijntje. Op verzoek van de Turkse vereniging worden er twee banken bij geplaatst waar ouderen overdag en ’s avonds plaats kunnen nemen. Om hygiënische redenen wordt de zandbak weggehaald en komt er hopelijk een ander speeltoestel voor in de plaats. Ter vervanging van de zandbak heeft de speeltuinvereniging een rijdbare zandtafel en watertafel aangeschaft. Voor de alverkleintjes is er nu ook een verplaatsbare glijbaan en bij mooi weer kunnen de kinderen in een zwembad dat nu nog in de container naast het beheerdershuisje staat. 

Kinderfeest en rommelmarkt op 5 mei

8 mei 2003

In samenwerking met de Oase organiseerde de speeltuinvereniging op bevrijdingsdag een feest en rommelmarkt voor kinderen. Vanwege het slechte weer moest dit helaas binnen in het gebouw van Oase plaatsvinden. De grote zaal van Oase was vol met tafels waarachter de kinderen hun speelgoed verkochten. In de kleine zaal van Oase waren er diverse spelletjes waaraan de kinderen konden deelnemen. 

Herdenking 4 mei

7 mei 2003

Zondag 4 mei was er de gezamenlijke dodenherdenking in Spoorwijk. Net als de vorige jaren was er voorafgaande aan de herdenking een viering in de Oase. Namens gemeente Den Haag kwam de heer Pijl, raadslid van de SGP om samen met de voorzitter van de bewonersorganisatie bij het monument voor de Wissel een krans te leggen. 

Smartlappengroep in Oase dingt naar een hoofdprijs

22 april 2003

Zaterdag 26 april wordt er om 13.00 uur in de Laakkapel het zevende smartlappenfestival gehouden van de Arme kan van Nederland. Het motto: Zo zijn onze manieren… Groepen uit alle delen van Nederland maken, zingend met een knipoog en een traan, duidelijk dat rechtvaardige verhouding tot de goede manieren in Nederland. Oase uit Spoorwijk komt met een eigen smartlappengroep. U bent van harte welkom om hen aan te moedigen of mee te zingen. 

Tieners uit Naaldwijk op bezoek in Spoorwijk

11 april 2003

Vanuit de Hervormde Kerk in Naaldwijk kwam er een vraag of een groep van hun tieners op bezoek konden komen in Spoorwijk om bekend te raken met een multiculturele wijk. Vanuit de speeltuinvereniging in samenwerking met wijkgemeente In de Praktijk is er een vossenjacht georganiseerd. Het doel van deze vossenjacht was om de tieners met groepjes kinderen door Spoorwijk te laten lopen zodat zij een goed beeld van de wijk zouden krijgen en de kinderen zouden leren kennen. Bij elkaar kwamen er ongeveer twintig tieners en begeleiding uit Naaldwijk om mee te helpen met de vossenjacht. Omdat de tien vossen niet zo makkelijk te vinden waren, hebben zij ruimschoots de kans gekregen om met de wijk bekend te raken. 

Spoorwijk: digitaal monument tegen geweld

8 april 2003

Den Haag - De Haagse Spoorwijk wil een digitaal monument tegen geweld oprichten. Ook andere wijken en steden kunnen zich bij de website aansluiten.
Het monument op internet moet een ontmoetingsplaats worden voor mensen die zich zorgen maken over de verdraagzaamheid in de samenleving.
De initiatiefnemers hebben verder de derde vrijdag in september uitgeroepen tot nationale Dag tegen Geweld.
(Bron: TV West) 

Nieuwbouw schiet op

3 april 2003

Zoals iedereen kan zien, lijkt de nieuwbouw ineens op te schieten. Net als bij de tulpen schiet alles bij wijze van spreke de grond uit. In een regiegroepvergadering onlangs met o.a. de bouwers en Vestia werd verteld dat de eerste huizen hopelijk voor de zomervakantie klaar zijn. Vanuit de bewonersorganisatie komt er een werkgroep die de nieuwe bewoners in de wijk gaat verwelkomen. In samenwerking met anderen komt er een uitgebreide informatiefolder over Spoorwijk die ter zijne tijd ook aan alle andere Spoorwijkers overhandigd zal worden. 

Brand op zolder met hennepkwekerij in Den Haag

22 maart 2003

Den Haag - Een grote brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee etages en de zolder van een woning in de Haagse Spoorwijk verwoest. Het betreft een portiekwoning aan de Sinjeur Semeynsweg. Op de zolderetage was een hennepkwekerij aangelegd. Of die kwekerij de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend. Ook de aangrenzende zolderetages zijn gedeeltelijk door de brand getroffen. De schade bedraagt 300 duizend euro. Bij de brand aan de Sinjeur Semeynsweg in Den Haag deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. (Bron: TV West) 

Spoorwijk blij met nieuwbouw

door Bas Groot Wesseldijk  HC 01.11.1999
In Spoorwijk worden de komende acht jaar 1300 woningen gesloopt. Daar komen er ongeveer 750 voor terug. Zaterdag konden de buurtbewoners zien wat hen de komende jaren boven het hoofd hangt. En wat ze er voor terugkrijgen.
Den Haag - Ruim tweehonderd buurtbewoners kwamen zaterdag naar de inloopdag in de 'kerkzaal' in wijk- en dienstencentrum De Wissel. Daar presenteerden zich de betrokken partijen: de gemeente, projectontwikkelaar Vestia en het Spoorwijks Bewonersplatform, dat het gemeentelijk wijkplan vanaf het prille begin warm onthaalde. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duindorp of Rustenburg Oostbroek, waar sloopplannen tot kwade reacties leidden.
Volgens Joop Hoekstra van de bewonersorganisatie is het plan welkom, omdat een opknapbeurt van de wijk hard nodig is.
Hij is een geboren en getogen Spoorwijker en heeft de 'ontvolking' van nabij meegemaakt. Hij heeft de afgelopen jaren vele buurtgenoten zien vertrekken en ook velen zien komen. "Iets organiseren", vertelt hij, "had eigenlijk weinig zin meer. Na een paar jaar woonden er weer nieuwe mensen en kon je opnieuw beginnen".
Via de regiegroep heeft hij nu namens 'de buurt' veel inspraak in de plannen. "De globale structuur is neergezet", stelt hij tevreden vast. "Die samenwerking met Vestia en de gemeente verloopt uitstekend".
"Wij zijn naar vergelijkbare projecten gaan kijken. In Deventer hebben we het Knutteldorp gezien en in Zwolle de Wipstrik. Wat ze hier willen bouwen, daar staan we helemaal achter".

Huizenbezitter

Hans Vlieger van Vestia is niet in de buurt geboren maar werkt er al wel twaalf jaar. Want Vestia is er de grootste huizenbezitter en tevens verhuurder. Dat maakt de sloop en nieuwbouw er een stuk makkelijker op.
Makkelijker dan bijvoorbeeld in andere oude wijken, waar eerst veel particulier bezit moet worden aangekocht voordat men aan de slag kan.
Voor de huidige woningen is volgens hem geen toekomst meer weggelegd.
Vlieger: "Ze zijn gemiddeld 54 vierkante meter, wat te klein is voor een gezin. Bovendien zijn ze niet meer van deze tijd: erg gehorig, met houten vloeren. De leegstand is hoog. De lage huren trekken bovendien een bepaald soort mensen aan. Mensen, die tijdelijk geholpen moeten worden. Die geen gordijnen, maar dekens voor de ramen hangen. Hun tuin als opslagplaats gebruiken en geen contact met de buren hebben. Omdat het toch maar tijdelijk is. Daardoor raakt zo'n buurt op drift, steeds meer mensen trekken weg".
"Wat we nu in drie fases terugbouwen zijn moderne woningen met een oppervlakte van 100 vierkante meter. Niet hoger dan vier lagen en volgens het concept van de 'tuinstad', zoals de wijk, zo'n tachtig jaar geleden ook is opgezet".

Autovrij

Naar de 'buitenwereld' zal de wijk een gesloten karakter hebben. Aan de zijde van de Hildebrandstraat, langs het spoor, zal een gesloten gevelrij komen met 'poorten' naar de autovrije binnengebieden.
Deze binnengebieden moeten tuinachtig worden ingericht. Net zoals het al voltooide centrale wijkpark Hof van Heden. "De parel van de wijk", aldus Joop Hoekstra. "Daar zijn we echt trots op".
Begin volgend jaar worden de eerste bewoners 'uitgeplaatst'. Daarna wordt gesloopt en vervolgens negen maanden gebouwd aan de nieuwe woningen.
Om kraken te voorkomen worden de oude woningen tijdelijk verhuurd aan studenten. Zij verhuizen mee met de drie fases waarin het wijkplan wordt uitgevoerd. In Station Moerwijk richt Vestia een informatiecentrum in voor belangstellenden voor deze huurwoningen vanaf ongeveer 700 gulden en koopwoningen voor middeninkomens.
Om problemen tijdens de werkzaamheden snel op te lossen heeft de gemeente een leefbaarheidsco?rdinator aangesteld.
Sinds 1 september is Peter Brand als zodanig als eerste binnen de gemeente werkzaam. "In feite komt het er op neer dat ik er voor moet waken dat afspraken tussen gemeente, bouwer en bewoners worden nageleefd. Mijn rol is de instanties op de vingers te tikken als dat niet gebeurt". Kennisgemaakt met de buurtbewoners, ambtenaren en mensen van Vestia.
"Ik moet nu eerst een eigen kantoor vinden, voordat ik echt aan de slag kan. Ik werk nog vanuit huis".
Voor Henk Hoekstra kan de nieuwbouw niet snel genoeg gaan. Oud-spoorwijkers willen terug, weet hij.
"Die hebben ge?nformeerd naar de plannen. Ik ben er bij een paar op huisbezoek geweest. Ze willen graag terug. Waarom? Hun roots liggen hier. Voor hen heeft Spoorwijk nog steeds iets vertrouwds. Het wijkje waar ze opgegroeid zijn".

Laatste wijziging op: 13-01-2008 01:05