Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

Straatgroepen.

    VRIJWILLIGERS GEVRAAGD

 

Complexcommissie -straatvertegenwoordigers

Er is een nieuwe adviseur van Stichting BOOG - Latifa Kassimi – aan het werk in Spoorwijk. Zij gaat huis aan huis leden werven voor de Complexcommissies. In de complexcommissies (CC) zitten wijkbewoners die zich willen inzetten voor hun buurt. De CC’s zijn in het verlengde van de straatgroepen in Oud-Spoorwijk, die door Peter Brand begeleid werden.

De leden van de CC’s zijn de contactpersonen voor zowel de buurtbewoners als voor de bewonersorganisatie en diensten en instellingen in de wijk. Zij hebben al veel succes geboekt om de buurt leefbaarder en gezelliger te maken.

Er zijn nu 4 complexcommissies.

CC1: rondom de Schimmelstraat

CC2: rondom de Schaapherderstraat

CC3: rondom de Wapenstraat

CC4: rondom de Potgieterstraat

Op 28 november is de eerste bijeenkomst van alle CC’s samen geweest. De aanwezige vertegenwoordigers zijn enthousiast en willen zich inzetten in het belang van hun buurt.

 

De CC nr. 1 vergadert op 23 januari 2006

om 19.00 uur in de Wissel.

BON VOOR EEN

    GRIS

3 MAANDEN - abonnement

OP DE  HAAGSE

    BIBLIOTHEEK 

ALLEEN GELDIG ALS U LANGER DAN 1 JAAR GEEN LID BENT GEWEEST VAN DE HAAGSE BIBLIOTHEEK. BRENG BIJ INSCHRIJVEN ADRES-EN LEGITIMATIEBEWIJS MEE. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE KORTINGEN.

BON IS GELDIG T/M 31 DECEMBER 2006 

 

  

 

De  rest van de CC’s 2, 3 en 4 worden in het nieuwe jaar door Latifa uitgenodigd.

Zij is nog op zoek naar bewoners uit de buurt rond om de Potgieterstraat, die deel willen nemen in de CC nummertje 4.

Ook wil ze graag meer vertegenwoordigers voor CC nr. 2, rondom de E. Staasstraat. Deze kunnen zich bij Latifa opgeven!

 

Latifa is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag 070-3121216, e-mail: kasla@boog.nl

De Beetsstraat/Schimmelwegcommissie weer in actie !!!!!

Kijk zelf www.schimmelbeet.benik.nl

Laat het ons weten en we melden het als stimulans voor de andere straatkluppen.

spoorwijk@benik.nl

 

En op zaterdag 6 september 2003 was er weer een feestje in de Keet op de Schimmelweg.
Al eerder had namelijk de SchimmelBeet wijkcommissie dus die Gulden Klinker in de wacht gesleept. Met de europrijs mochten zij dan bepalen waar de straten nog verder opgesierd konden worden. Er zouden die dag onder andere plantenbakken worden geplaatst. Dit evenement werd dan vervolgens afgesloten met een BBQ en de nodige koele drank. Het zichtbare bewijs van het slagen die dag ziet u op de foto hieronder. Die dag had ik een geldig excuus om elders te zijn.
 
Beetsstraat 280-278
 
 
Gulden Klinkers in Spoorwijk 2003

In de maand oktober vertrokken er diverse mensen uit Spoorwijk naar het stadshuis om daar uit de hand van wethouder Stolte een Gulden Klinker voor hun werkzaamheden in ontvangst te nemen.

Een bewoonster van de Wissel mocht bijvoorbeeld een Gulden Klinker in ontvangst nemen voor het schoonhouden van het plein en het monument voor de Wissel.

Hetzelfde gold ook voor bewoners uit de Schimmelweg , Alberdinck Thijmplein en een aantal andere straten in de wijk.

Ga zo door mensen.   Alle stoepen in heel Spoorwijk zouden moeten blinken van het goud.

 

4 Gulden Klinkers in Spoorwijk in 2001


2001-10-30: Spoorwijk: vier Gulden Klinkers 2001


Op woensdag 31 oktober worden in Spoorwijk vier Gulden Klinkers ingestraat door gemeenteraadsleden van der Zalm en van Nimwegen van Wieringen. In vier straten hebben bewonersgroepen hun beste beentje voorgezet om de leefbaarheid te vergroten. In alle gevallen worden de adoptiebakken beheerd en is er intensief contact met stadsdeelkantoor Laak en de coördinator Leefbaarheid Spoorwijk. Toch heeft iedere straat extra activiteiten uitgevoerd om hun openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden.

Dr. Schaepmanstraat en Stastokstraat
Bovenop het beheer van de adoptiebakken en de relatie met het Stadsdeelkantoor hebben bewoners van de dr. Schaepmanstraat, tussen de Schimmelweg en de van Meursstraat, hun leefomgeving schoon gehouden en verhelpen kleine gebreken in de openbare ruimte.

Bewoners van de Stastokstraat, tussen de Beetsstraat en de Hildebrandstraat, hebben hun voornemen uitgevoerd door hun buurt een verbeterd aanzicht te geven. Zij vegen de straat en onderhouden het groen.

Gemeenteraadslid voor D66, de heer A.W. van der Zalm verricht de officiële instratingen om respectievelijk 13.00 uur en 14.00 uur.

Guido Gezellestraat en Potgieterstraat
De bewoners van de Guido Gezellestraat, tussen de Rosseelstraat en de Jan Wapstraat, houden hun trottoir en straat schoon, onderhouden de plantenbakken en de tuinen van bewoners die daar niet meer toe in staat zijn.

Bewoners van de Potgieterstraat houden de openbare ruimte schoon en onderhouden het openbaar groen.

PvdA-gemeenteraadslid mevrouw C.J.M. van Nimwegen van Wieringen beloont de positieve acties door in beide straten om respectievelijk 15.00 uur en 16.00 uur de Gulden Klinker in te straten.

30 oktober 2001

Laatste wijziging op: 16-12-2005 23:32