Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

Den Haag Webcams

Spoorwijk fase 3 Webcam

Websites.

Leuke aanwinst laat het ons FF weten   

Klik hier ->   spoorwijk@benik.nl

 

De Framboos moedercentrum www.cultuurlaak.nl/framboos.htm

 

De wijken in Nederland Tegen Geweld

www.wijken.tegengeweld.nl

 


De Wijk           www.wijk.nl

Stichting De Wijk is van ons Allemaal Sinds haar ontstaan in 1997 werkt Stichting De Wijk samen met bewoners, bedrijven en organisaties in vele gemeenten aan leefbaarheid en sociale cohesie onder het motto "DE WIJK IS VAN ONS ALLEMAAL". De stichting is initiatiefnemer van en betrokken bij tal van kleinschalige, intensieve buurtprojecten. De methodiek 'De Wijk is van ons Allemaal' is er op gericht het (nog) aanwezige potentieel in een wijk te mobiliseren en te versterken. Dat gebeurt op twee niveaus: Bewoners met elkaar in contact brengen in een constructieve setting die het mogelijk maakt het gemeenschappelijke belang (weer) te onderkennen. Van hieruit wordt aan de slag gegaan met gerichte acties, die al snel resultaten laten zien. In of voor de buurt actieve organisaties mobiliseren en een gezamenlijke aanpak ontwikkelen. Door samen te werken aan een leefbare wijk kunnen partners - met behoud van eigen verantwoordelijkheid - duurzame resultaten boeken. De stichting opereert ook op landelijk niveau, als uitgever, organisator van diverse workshops en initiatiefnemer van de Nationale Wijkbeurs. In deze rubriek treft u informatie aan over de achtergronden en de aanpak van Stichting De Wijk. We stellen uw reactie zeer op prijs, stuurt u dan een email.

Vadercentrum www.vadercentrum.nl

Een Vadercentrum is een plek waar mannen dagelijks terecht kunnen voor heel veel verschillende activiteiten. Een plaats om aan de slag te gaan en om je te ontspannen. Er is een ontmoetingsruimte waar u terecht kunt voor koffie/thee en andere drankjes en hapjes. Er liggen spelletjes, kranten en tijdschriften en regelmatig wordt er een tentoonstelling gehouden.

ceres-projecten  www.ceres-projecten.nl

Ceres richt zich op de ontwikkeling en realisatie van uiteenlopende woningbouwprojecten. Vernieuwende woonconcepten zijn daarbij veelal uitgangspunt

SAL Apotheken www.sal.nl

 
  

Vestia weet van wonen   www.vestia.nl

Alle bedrijven van de Vestia Groep zijn bezig met de grootschalige herstructurering van verouderde wijken in de stad. Het gaat om wijken met een eenzijdige en gedeeltelijk verouderde woningvoorraad. Om deze wijken weer aantrekkelijk te maken, wordt een scala aan middelen ingezet.

Gemeente Den Haag  www.denhaag.nl

De Gemeentelijke website
 

Badminton club Des Kortenaer Combinatie

Schimmelweg  www.badmintonclubdkc.net

 

 

Cultuur Laak

www.cultuurlaak.nl

 

Website Gerth van Wijkschool

http://www.gerthvanwijkschool.nl

 

Spinsels van basisschool "Jeroen" uit Spoorwijk ,Den haag
www.despin.net/spinsels/9/default.htm

 

 

Multi Culturele Werkgroep, MCW

www.cultuurlaak.nl/mcwspoorwijk.htm

 

In de praktijk
In september van het jaar 2000 werd in de Haagse wijk Spoorwijk het nieuwe gemeentestichtend project ‘In de Praktijk’ gestart.

Op www.gemeentestichting.nl schrijft Matthijs Vlaardingerbroek over het project. 

contact: indepraktijk@hotmail.com

De Haagse Koepel www.haagsekoepel.nl

Opgezet om haagse bewonersorganisaties en bewonersgroepen informatie en advies te geven op het gebied van:

wonen

inrichting van de woonomgeving

organisatieadvies

milieuonderwerpen

juridische onderwerpen

Op deze site vindt u actuele informatie over deze onderwerpen met vele weblinks waar uitgebreide informatie verder te vinden is. http://www.haagsekoepel.nl/

 

Stichting BOOG (advies & ondersteuning samenlevingsopbouw)

www.bosmo@boog.nl

Stichting BOOG ondersteunt bewonersgroepen die zich verantwoordelijk weten voor verbetering en versterking van goed en veilig samenleven op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau.

Stichting BOOG organiseert het gesprek tussen bewonersgroepen en gemeentelijke diensten en andere partijen, bijvoorbeeld politie en woningcorporaties.

Stichting BOOG levert administratieve ondersteuning, organisatorisch en strategisch advies, en advies op het gebied van volkshuisvesting, stedenbouw en integratie, milieu en leefbaarheid.

Hier doorklikken op:

Adres:
Westeinde 51- 53
2512 GV 's-gravenhage

Telefoonnummer(s):
312 12 12
312 12 57 (zonneboilercampagne, Huibert Boer)

Faxnummer(s):
312 12 10

E-mail en Internet adressen:
bosmo@BOOG.nl (Monique Bos)Website met Forum en wijknieuws www.denhaag.org 

Onafhankelijk burgerinitiatief

 

Residentie Stadsnet met digitale pleinen   www.residentie.net

 

 

Laatste wijziging op: 13-02-2008 14:47