Welkom in Nieuw Spoorwijk - het digitale bewonerscentrum van Spoorwijk in Den Haag. | Nieuws uit de wijk | Agenda wijkactiviteiten | Wijkkrant Spoorwijzer | Bewonersorganisatie | Spoorwijk - Verleden | Spoorwijk - Heden Toekomst | Discussie Forum | Gastenboek bezoekers | Spoorwijkgallery - Foto's | WebLinks en WebCams | Straatcommissies | Een dag in Spoorwijk | Vraag en aanbod | Uw mening over Spoorwijk | Jongeren aan het woord | Oude jongeren praten | Ouderen overpeinzen | Internethoek, spelen met computer | Leefbaarheid | Haagse krantenknipsels | Politiek voor U ! | Instellingen | Gemeente Den Haag | Contact | Sloop en Vernieuwing | Kunst in de Wijk | Bewonersorganisatie 25 jaar in 2007 | Dieptepunt in de wijk 2004-2008 | De Spoorzoeker | Groen in de Wijk | Leeg

Het Heden en de Toekomst van Nieuw Spoorwijk ofwel de 21e eeuw.

Tussen 1990 en 2000

Tussen 1990 en 2000 is er in Spoorwijk veel veranderd. Kerken en scholen werden gesloopt om plaats te maken voor woningen en de gehele Nannostraat moest wijken voor een buurtpark om meer groen in de wijk te brengen.

Toen in 1997 door de gemeente Den Haag en de woning coöperatie Vestia plannen werden ontwikkeld om grote delen van Spoorwijk te herstructureren ben ik, als rechtgeaard amateur fotograaf, de veranderingen gaan fotograferen. Het leek mij een leuk gegeven om daarvan een boekwerkje samen te stellen met foto's van de huidige situatie ter vergelijking met het Spoorwijk zoals het bijna honderd jaar geleden gebouwd is. In eerste instantie dacht ik aan een soort geschiedkundig fotoboekje over Spoorwijk met foto's van vroeger tegenover foto's van nu.

Voor de foto's van het vroegere Spoorwijk was ik aangewezen op het gemeentelijke fotoarchief. Het viel mij op dat bij het gemeentefotoarchief de fotodocumentatie over Spoorwijk zeer uitgebreid is. Ik kwam foto's van Spoorwijk tegen waarop te zien is dat Spoorwijk midden in het weiland werd gebouwd. Dat maakte mij nieuwsgierig naar de achtergronden daarvan. Dus ging ik in de gemeentearchieven en in de bibliotheek spitten naar meer informatie over de geschiedenis van Spoorwijk. Ik kwam er toen al heel gauw achter dat de bouw van Spoorwijk niet is los te zien van het grote uitbreidingsplan dat begin 1900 door de gemeente Den Haag werd ontworpen en dat in een boekwerkje met alleen maar foto's, van vroeger en nu, de geschiedenis van Spoorwijk niet volledig tot zijn recht zou komen.

Volgens een Chinees spreekwoord zegt een plaatje meer dan duizend woorden. Natuurlijk laten foto's duidelijk de veranderingen zien maar het hoe en waarom is alleen in woorden duidelijk te maken. Omdat in het tegenwoordige televisietijdperk het geschreven woord zeer weinig belangstelling krijgt, heb ik de geschiedenis van Spoorwijk zo beperkt mogelijk samengevat. Ik ga niet uitgebreid in op de verschillende zienswijze van architecten en het politieke gekissebis van de toen zittende raadsleden. Maar een beperkt stukje geschreven geschiedenis vind ik voor de duidelijkheid noodzakelijk en het is ook nog interessant.

Tijdens mijn nasporingen heb ik veel ondersteuning gehad van de medewerkers van het Haags Gemeentearchief en de medewerkers van de Bibliotheek Den Haag. In deze wil ik hen bedanken voor hun geduld met mij en de deskundigheid waarmee zij mij op mijn zoektocht hebben geholpen. Ook bedank ik Albert Olierook en Henk Imthorn van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling voor de manier waarop zij mij wegwijs hebben gemaakt in de brei van gegevens die ik tegenkwam.

De tekst, In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal, die op de titelpagina staat is een citaat van de Nederlandse dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) . Dit citaat geeft precies aan hoe beslissingen die in het verleden genomen zijn , zie de verschillen in het plan Berlage en die van de gemeente architecten welke ook zijn uitgevoerd, al bij voorbaat van Spoorwijk een achtergestelde wijk heeft gemaakt. Maar dit citaat geeft ook aan dat beslissingen die nu worden gemaakt de toekomst van Spoorwijk bepalen.

Met dank o.a. aan Leo Lausberg.

Van Spoorwijk naar Nieuw Spoorwijk

De vernieuwing vanaf 2001 fase 1, 2 en 3.

De laatste stukjes te verdwijnen  Spoorwijk fase 1: hoek Vosmaerstraat/Hildebrandstraat,  hoek Hildebrandstraat/Alberdinck Thijmstraat zijn inmiddels verdwenen.  Rest nu nog het blokje Alberdinck Thijmstraat/Beetsstraat 33/35 om te slopen.

Er is nu wel wat vertraging ontstaan. Maar uiteindelijk in week 51 van het magische jaar 2001 verdween ook het laatste stuk Beetsstraat 33/35  van de oude wijkkaart. 

Met de jaarwisseling zal op de nu  kale plek, het vreugdevuur van Spoorwijk worden  ontstoken. Daar waar nu al de rioolbuizen klaarliggen en begonnen  is met het bouwrijp maken. Ook nog is het terrein bezocht door een archeoloog voor historisch onderzoek.  Ook ligt er nu een noodriolering.  En onderwijl pompt ook de bronbemaling om de kale plek droog en vrij te houden van optrekkend grondwater.

Een nieuwjaar komt er aan en de start zal worden gegeven voor de nieuwbouw van huur en koopwoningen van Vestia/Kamerbeek.  Architectenbureau de Kuiper heeft de plannen project Spoorwijk fase 1  klaar. Deze liggen nu  voor inspraak ter inzage bij het stadsdeelkantoor op de Slachthuiskade en bij het Infocentrum van de gemeente Den Haag op het Spui 70. De inzage termijn is van 14 november tot en met 12 december 2001. Projectontwikkelaar Ceres  te Rijswijk staat te popelen om de eerste paal te slaan !!!! 

Inmiddels zijn de eerste woningen van fase 1 opgeleverd.  Op 29 september 2003 werd de sleutel overhandigd aan de eerste nieuwe bewoonster in de Vosmaerstraat. Gelijkertijd begint dan fase 2 zichtbaar door de dierentuinramen van aflopen zomer 2003.

Woning Spoorwijk fase 2 'in het echt' zien met virtual reality

© Vestia
Spoorwijk 17.05.05  Tijdens een Open Huis in het Infoburo Nieuw Spoorwijk in Den Haag op 21 mei biedt Vestia potentiële kopers de gelegenheid om een eengezinswoning virtueel te bezichtigen.

De bouw van Nieuw Spoorwijk fase 2 is eind april 2005 gestart. Het is daarom nog niet mogelijk de woningen te bezoeken. Speciaal daarom heeft Vestia een virtual reality animatie van een woningtype ontwikkeld. Geïnteresseerden krijgen zo toch de gelegenheid om de woning in het 'echt' te zien.

De bezoekers krijgen tijdens het Open Huis een speciale bril. Vervolgens kunnen ze op hun gemak virtueel door de woning wandelen. Vestia heeft deze animatie ontwikkeld om wonen tastbaar te maken. Het blijkt dat kopers het lastig vinden om een huis 'van papier' te kopen. Met deze toepassing gaat het project veel meer leven.

Bouw gestart
De bouw van Nieuw Spoorwijk fase 2 is onlangs gestart. De verwachting is dat de woningen in het eerste kwartaal van 2006 worden opgeleverd. Het totale herstructureringsproject van Vestia in Nieuw Spoorwijk bestaat uit drie fasen. Vestia sloopt in totaal zo'n 1.300 woningen die plaatsmaken voor ruim 750 woningen. Nieuw Spoorwijk Fase 1 won in november 2004 De Nieuwe Stad Prijs van de gemeente Den Haag voor het beste vernieuwingsproject.

Duurzaamheid
In het project worden voornamelijk mens- en milieuvriendelijke materialen toegepast. Ook wordt er duurzaam gesloopt. Vestia hergebruikt materialen die uit de sloopwoningen komen. Standaard krijgen alle woningen vloerverwarming op de begane grond. Een warmtepompcombi dient als warmtebron voor vloerverwarming en warm tapwater. Dit zorgt voor een aanzienlijke CO2 reductie.

Over Vestia
Vestia Den Haag Zuid-Oost maakt deel uit van de Vestia groep (Rotterdam), een landelijk opererende woningcorporatie met twaalf corporaties en een aantal gespecialiseerde vakbedrijven. Vestia levert woonservice aan de bewoners van ruim 70.000 woningen. Vestia werkt hard aan de vernieuwing van haar woningbezit. Zo werden er in 2004 meer dan 1500 woningen gesloopt en ruim 1200 nieuwe woningen opgeleverd.

  Minister bij oplevering Nieuw Spoorwijk Fase 1

© Vestia
Spoorwijk 19.01.05  Minister Dekker van VROM verricht op maandag 24 januari 2005 de officiële opleveringshandeling van Nieuw Spoorwijk Fase 1, een groot herstructureringsproject van Vestia Den Haag Zuid-Oost in Spoorwijk.

Nieuw Spoorwijk Fase 1 won onlangs nog De Nieuwe Stad Prijs, een prijs voor het beste vernieuwingsproject in Den Haag. Dekker onthult een kunstwerk van de Rotterdamse kunstenares Dora Dolz en maakt vervolgens een korte wandeling door de wijk.

Het totale herstructureringsproject van Vestia in Nieuw Spoorwijk bestaat uit drie fasen. Vestia is in de wijk ook verantwoordelijk is voor de integrale gebiedsontwikkeling. Bewoners zijn nauw betrokken geweest bij de planontwikkeling voor het gebied. Ook het opleveringsfeest op 24 januari is voor en door bewoners. Vestia sloopt in totaal zo’n 1.300 woningen die plaatsmaken voor ruim 750 woningen.

Duurzaamheid
In het project worden voornamelijk mens- en milieuvriendelijke materialen toegepast. Ook wordt er duurzaam gesloopt. Vestia hergebruikt materialen die uit de sloopwoningen komen. Standaard krijgen alle woningen vloerverwarming op de begane grond. Een warmtepompcombi dient als warmtebron voor vloerverwarming en warm tapwater. Dit zorgt voor een aanzienlijke CO2 reductie.

De Nieuwe Stad Prijs
Eind november ontving Vestia Den Haag Zuid-Oost de Nieuwe Stad Prijs 2004 voor Nieuw Spoorwijk Fase 1 uit de handen van wethouder Norder. De jury was unaniem in haar oordeel: “Een oppepper van formaat, vooral het proces verdient lof. In een hoog tempo en in nauwe samenwerking met de buurt is het vernieuwingsproces in gang gezet.” Met de prijs is een bedrag gemoeid van € 10.000. Het geld is gebruikt voor het kunstwerk dat minister Dekker op 24 januari onthult.

www.cineac.tv: 721 video's over Rotterdam, Den Haag en Oud-Sabbinge online!


klik voor video

- Klik voor video...

Kies uit de volgende video's:

Nieuwe woningen Spoorwijk
Schoon Schip in het Schipperskwartier
Volkstuintjes

 

Nieuwe woningen Spoorwijk


De eerste nieuwe woningen van de Spoorwijk werden feestelijk opgeleverd...Een Turkse buurtbewoonster mocht als eerste een sleutel van haar nieuwe woning in ontvangst nemen...


Reageer op deze site | Lees reacties
Samenstelling:
Cineac Laak

Website: Gerard de Boer
© Cineac Laak 2004

I really enjoy visiting your web-site. Keep up the good work! - William Braxton Dyke jr.

-0-0-0-

En ja hoor,  op 17  april  2004 begon de verkoop van de woningen in fase 2. Via een brief werden de belangstellende uitgenodigd voor de infomatiedag in het Infoburo Nieuw Spoorwijk. Aldaar kregen zij duidelijke voorlichting en een luxe informatiemap.

Kijk ook effe op www.nieuw-spoorwijk.nl

Spoorwijk Den Haag: Duurzaam slopen en hergebruikscarrousel

In Den Haag Spoorwijk is het voornemen 1300 woningen te slopen en deze te vervangen door ongeveer 750 nieuwe woningen. De eerste fase van de sloop van 430 woningen is afgerond in 2001. Voorafgaande aan de hoofdsloop van de constructieve delen is hierbij een demontage- en voorsloopfase ingelast, die erop gericht is om nog bruikbare materialen te hergebruiken.
Dit is gedaan door de speciaal daarvoor opgerichte organisatie Bouwcarrousel BV, die zich bestempelt als een hergebruik-faciliterende organisatie voor o.a. woningcorporaties.
Het bedrijf is betrokken bij een onderzoek, dat uitgevoerd wordt in opdracht van Federatie van Haagse Woningcorporaties, en dat wordt gesponsord door IFD, waarbij SEV, SBR, VROM en EZ zijn betrokken. Verder heeft het bedrijf een startsubsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland ontvangen voor uitvoering van het eerste project.
Bouwcarrousel BV werkt deels met gesubsidieerde arbeidskrachten, waarbij (re)integratie in het arbeidsproces gecombineerd wordt met scholing in het bouwproces. Zorgvuldig demonteren is een prima leerschool om later te kunnen monteren.

AANPAK
In Den Haag Spoorwijk zijn voornemens om 1300 woningen te slopen en deze te vervangen door ongeveer 750 nieuwe woningen. De eerste fase van de sloop van 430 woningen is afgerond in 2001. Voorafgaande aan de hoofdsloop van de constructieve delen is hierbij een demontage en voorsloopfase ingelast. De speciaal daarvoor opgerichte organisatie Bouwcarrousel, demonteert de herbruikbare bouw- en installatiecomponenten en voert deze af. In een werkplaats / magazijn worden de producten nagekeken, voor zover nodig gereinigd en/of gereviseerd, geregistreerd en opgeslagen. Woningcorporatie Vestia heeft het voornemen om in het kader van duurzaam beheer, deze producten, die nauwelijks van nieuw zijn te onderscheiden, toe te passen bij onderhoudswerkzaamheden.

Zie hier de logica achter de "hergebruikscarrousel". Bouw- en installatiecomponenten komen vrij bij sloopprojecten en worden weer ingezet bij onderhoudswerkzaamheden, met name in complexen waarvan de levensduurverwachting beperkt is. Er wordt bespaard op gebruik van bouwmaterialen en materiaalkosten en er ontstaat minder afval.
Producten die in de hergebruikscarrousel passen zijn o.a. sanitair, deuren en kozijnen, installatiematerialen en keukeninrichtingsmaterialen. Bouwproducten die veelvuldig bij (mutatie)onderhoudswerkzaamheden vervangen moeten worden.

Er wordt in het project Spoorwijk samengewerkt met Vlasman BV die de hoofdaannemer van het sloopproject is en die de asbestverwijdering en de afvoer van de producten en het afval verzorgt.

Nieuw voor Den Haag is het tijdelijk dicht zetten van leegkomende woningen met stalen panelen. Deze zijn niet alleen vandaalbestendig, maar voor de sloop worden ze gedemonteerd en kunnen weer voor een volgend project ingezet worden. Voor dit project zijn met dit systeem 80.000 porisostenen met bijbehorende specie uitgespaard, die anders na enkele maanden als puin afgevoerd zouden zijn.

Spoorwijk fase 1 is een pilotproject, aansluitend bij een haalbaarheidsonderzoek naar de hergebruikscarrousel. Die studie, uitgevoerd in opdracht van de Federatie van Haagse Woningbouwcorporaties, brengt binnen de Haagse regio het potentieel van aanbod en afzetmogelijkheden van hergebruikproducten in beeld.

Bouwcarrousel BV werkt deels met gesubsidieerde arbeidskrachten, waarbij (re)integratie in het arbeidsproces gecombineerd wordt met scholing in het bouwproces. Zorgvuldig demonteren is een prima leerschool om later te kunnen monteren.

Het initiatief tot oprichting van Bouwcarrousel BV is al positief gewaardeerd via de nominatie van het initiatief voor de "Nationale Toekomstprijs voor het jaar 2000". Verder is een projectbijdrage verstrekt vanuit de Provincie Zuid-Holland en is voor de werkzaamheden van Bouwcarrousel BV een onderzoek gehonoreerd in het kader van het demonstratieprogramma IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel), waarbij de SEV, SBR en de ministeries van EZ en VROM bij betrokken zijn.

SAMENWERKINGSPARTNERS
• Vestia Den Haag Zuid-Oost
• Ceres (ontwikkelingsbedrijf van woningbouwvereniging Vestia)
• Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken
• Orbis Woonservice
• Provincie Zuid-Holland Afdeling Bodem en Afvalstoffen

BRON
Bouwcarrousel BV

START PROJECT
1-1-2001

CONTACTPERSOON
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ir. Rob Gort
079 - 5933434
info@bouwcarrousel.nl

Vlamloze energie in Spoorwijk

gemeente Den Haag
indiener Gemeente Den Haag
categorie  uitvoeringsprojecten
jaar 2001
prestatievelden Duurzaamheid
Laatst bijgewerkt op: 1 januari 2003
ipsv-nr: 12802
 

Innovatieve en duurzame energievoorziening in Spoorwijk

In Spoorwijk gaat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 1.300 woningen vervangen door circa 740 nieuwbouwwoningen. De eerste fase, bestaande uit 274 nieuwbouwwoningen, zal op innovatieve en duurzame wijze van energie worden voorzien door gebruik te maken van de natuurlijke warmte van de zon en de aarde. Voor de tweede fase onderzoekt men de mogelijkheid om warmte te onttrekken aan een hoofdriool.
De technieken zijn in een stedelijk herstructureringsgebied nog niet eerder toegepast. De fysieke randvoorwaarden zijn op vele andere herstructureringslocaties in grote steden aanwezig, voldoende draagvlak voor duurzame stedenbouw echter (nog) niet. Daarvoor kan dit project als inspiratiebron dienen. Bewoners zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de duurzame planontwikkeling.
Met het systeem wordt op locatieniveau een CO2-reductie bereikt van bijna 50%. En dat houdt in dat eindige energiebronnen gespaard blijven. De bewoners moeten de kosten van het energiegebruik betalen, al naar gelang de hoogte van de eigen meterstand. Dit heeft tot doel de bewoners aan te zetten milieubewust te stoken.

Stand van zaken

2002 start bouw 2004 oplevering

Meer informatie

   
contact Mevrouw L. Boender
  Gemeente Den Haag
e-mail l.boender@dso.denhaag.nl

overzicht alle projecten  > projectpagina
 
Titel - Projecten

26-03-2004  

274 Woningen. Spoorwijk, Den Haag

Spoorwijk Den Haag.jpg

Projectbeschrijving:

Spoorwijk fase 1 in Den Haag bestaat uit de sloop van 430 woningen waar vervangende nieuwbouw voor in de plaats komt. Door Kuiper Compagnons zijn in totaal 274 woningen ontworpen, waarvan 31 eengezins huurwoningen, 123 huurappartementen, 2 koopappartementen en 118 eengezins koopwoningen.
In dit project is veel aandacht besteed aan duurzaam bouwen en de energievoorziening. De woningontwerpen hebben een lange levensduurverwachting van meer dan 100 jaar, extra verdiepingshoogte, een zeer lage EPC en een energiezuinig installatieconcept. Met een individuele combiwarmtepomp op bodemwarmte worden de woningen middels een vloerverwarming ’s winters verwarmd en ’s zomers gekoeld. Aanvullend is voor enkele woningtypen een zonnecollector op het dak geplaatst voor de verwarming van tapwater. De overige woningen zijn voorzien van een ventilatiesysteem dat de toevoer van ventilatielucht reguleert op basis van een voorgeprogrammeerd scenario. Op de stapelbouw zijn zonnecollectoren geplaatst waarvan de warmte wordt gebruikt voor regeneratie van de bron van de warmtepomp.

Algemene gegevens

Nadere informatie:
http://www.novem.nl/default.asp?documentId=27630

ondersteuningsprogramma: o.a WP-programma

betrokken organisaties :

Technische gegevens:

detail informatie Spoorwijk te Den Haag ( Site )

 

 

 
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten

datum: 05-12-2003                   Energievoorziening nieuwe woningen Rol van Novem: OEI
Den Haag, Spoorwijk

LocatieGegevens EPL monitor 2003:

 Energievoorziening  W+E (individuele warmtepompen)
 % renovatie  0
 % nieuwbouw  100
 EPL ref  n.b.

 aantal woningen oude situatie

 n.b.
 EPL hs  7.0

 totaal aantal woningen

 750
 EPL bb

 n.v.t.

 aantal gerenoveerde woningen  0
 EPL nb  7.0
 aantal nieuwe woningen  750
 utiliteit nieuw [m2 ]  0
 Delta EPL  1.0

Toelichting tabel:

EPL ref:  EPL van de totale wijk in de oorspronkelijke situatie
EPL hs: EPL van de totale wijk na herstructurering
EPL bb: EPL van de gerenoveerde woningen
EPL nb: EPL van de nieuwe woningen

Delta EPL:

EPL verbetering van het geherstructureerde deel van de wijk (dus niet van de totale wijk)
 
 
 
advies | energie | Spoorwijk  
 
opdrachtgever Ceres Projecten / Vestia Den Haag Zuid-Oost
datum 2000-heden
plaats Den Haag
architect Kuiper Compagnons
omschrijving Woningbouw, nieuwbouw

Ceres Projecten ontwikkelt in Spoorwijk te Den Haag een omvangrijk nieuwbouwplan van 262 woningen. Uitgangspunt is een nieuwe hedendaagse tuinstad te ontwikkelen, met veel groen en weinig auto’s. Er is veel aandacht besteed aan duurzaam bouwen en bijzondere energievoorzieningen. W/E adviseert in het bouwproces van begin tot eind, onder meer over het installatie- en energieconcept. W/E voert de energieprestatieberekeningen voor de bouwaanvraag uit en brengt de mogelijkheden in kaart voor subsidies en groenfinanciering. Door middel van uitvoeringsbegeleiding wordt het duurzaam bouwen door W/E tot op de bouwplaats gevolgd. Belangrijke kenmerken zijn de lage energieprestatie (EPC<0,80), vloerverwarming, vraaggestuurde ventilatie en milieubewust materiaalgebruik. Alle woningen voldoen aan de eisen voor groenfinanciering en het politiekeurmerk voor veilig wonen.


 


 


 
 

Laatste wijziging op: 07-11-2006 20:48